Prezentacja platformy WISE – Multiplyer event w Polsce

Prezentacja platformy WISE – Multiplyer event w Polsce

Przedsiębiorczość jest cechą każdej kobiety, a już kobiety przedsiębiorcy, to na pewno! Dziś w Urzędzie Gminy Biskupice, powiat wielicki, odbyło się spotkanie z kobietami reprezentującymi lokalny biznes w okolicy, które miało na celu prezentację projektu WISE oraz...
Edukacja dla Uchodźców – Projekt „Szansa”

Edukacja dla Uchodźców – Projekt „Szansa”

Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych wdraża model wsparcia „Edukacja dla Uchodźców” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,...
Projekt „The Social Innovation Brokers”

Projekt „The Social Innovation Brokers”

Celem projektu Brokerzy Innowacji Społecznych jest opracowanie innowacyjnego szkolenia dla Brokerów – osób wspierających innowatorów w implementacji ich pomysłów oraz łączących ich z inwestorami i interesariuszami. Projekt Brokerzy Innowacji Społecznych (BIS) ma na...
Konferencja „Digital Learning for the Family”

Konferencja „Digital Learning for the Family”

Dzisiaj zakończyła się dwudniowa konferencja (9.12-10.12) rozpoczynająca projekt Digital Learning for the Family. Mieliśmy przyjemność poznać partnerów projektu—przedstawicieli Grone Centre, KITZ.do, Sumy State University Ukraine, Umbria Training Center, and Both...
Konferencja ZamykajĄca Projekt „WIN in Georgia”

Konferencja ZamykajĄca Projekt „WIN in Georgia”

Na zakończenie projektu Women Innovation Network – WIN in Georgia i konferencji w Tibilisi uczestniczki projektu otrzymały certyfikaty, które wręczali Diana Egiazarowa i Piotr Olszówka. Oficjalna część spotkania została zakończona, a uczestnicy...
Zespół z wizytą w Ambasadzie Polskiej w Tbilisi.

Zespół z wizytą w Ambasadzie Polskiej w Tbilisi.

Zespół WIN in Georgia z wizytą w Ambasadzie Polskiej w Tbilisi. Spotkanie z Panem Ambasadorem Mariuszem Maszkiewiczem rozpoczęliśmy od krótkiego zwiedzania budynku ambasady. Kamienica zakupiona przez rząd Polski w 2017 r. jest poświęcona Henrykowi Hryniewskiemu...
Projekt „Digital Learning in the Family”

Projekt „Digital Learning in the Family”

Digital Learning in the Family to projekt finansowany ze środków Programu Erasmus+. Projekt ten ma na celu wspieranie kobiet ze środowisk migracyjnych w zdobywaniu umiejętności komputerowych, aby zapewnić im perspektywy zawodowe i wspierać ich integrację z nowym...