Projekt IntegrART

Projekt IntegrART

Projekt INTEGRART ma na celu zbadanie możliwości integracji migrantów ze społecznością lokalną poprzez nieformalną edukację opartą na cyfrowej kreatywności.  Naszym zadaniem jest stworzenie nowego innowacyjnego rozwiązania wspierającego aktywne poszerzanie...
Projekt Tourism Led

Projekt Tourism Led

Projekt TOURISM LED ma za zadanie wykorzystanie zasobów kulturowych i dziedzictwa społeczności migrantów w regionach partnerskich do rozwoju społecznego i gospodarczego w zakresie turystyki. Poprzez wymianę najlepszych praktyk, projekt wygeneruje listy działań,...
Projekt HeriTRAINage

Projekt HeriTRAINage

Celem projektu jest wypracowanie zestawu narzędzi, tutoriali, modułów szkoleniowych i przykładów dobrych praktyk, które będą wspierały rozwój przedsiębiorczości i innowacji społecznych w wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego jako wkładu w tworzenie nowych miejsc...