Nawiązanie współpracy z Stiftelsen Minerva

Nawiązanie współpracy z Stiftelsen Minerva

Stiftelsen Minerva Szwecja Stiftelsen Minerva jest fundacją założoną w 1992 roku. Od 28 lat zajmuje się działalnością edukacyjną w tym organizacją seminariów oraz opracowywaniem i wdrażaniem programów mentorskich. Realizuje projekty UE i buduje sieci współpracy...
Projekt „Sieć Innowacyjnych Kobiet”

Projekt „Sieć Innowacyjnych Kobiet”

Projekt “Sieć Innowacyjnych Kobiet” (“Women Innovation Network”) zakłada wzmocnienie kompetencji kobiet szukających wsparcia w odnalezieniu się na rynku pracy, bądź też szukających inspiracji do rozpoczęcia własnej działalności biznesowej. Tradycyjna dysproporcja w...
Projekt WISE

Projekt WISE

Projekt WISE – Inspirując Kobiety, Wspierając Przedsiębiorczość (Women Inspired: Supporting Entrepreneurship) będzie rozwijać umiejętności kobiet-przedsiębiorców w zakresie marketingu cyfrowego oraz handlu elektronicznego. Poprzez udział w projekcie, kobiety będą...
Projekt IntegrART

Projekt IntegrART

Projekt INTEGRART ma na celu zbadanie możliwości integracji migrantów ze społecznością lokalną poprzez nieformalną edukację opartą na cyfrowej kreatywności.  Naszym zadaniem jest stworzenie nowego innowacyjnego rozwiązania wspierającego aktywne poszerzanie...
Projekt Tourism Led

Projekt Tourism Led

Projekt TOURISM LED ma za zadanie wykorzystanie zasobów kulturowych i dziedzictwa społeczności migrantów w regionach partnerskich do rozwoju społecznego i gospodarczego w zakresie turystyki. Poprzez wymianę najlepszych praktyk, projekt wygeneruje listy działań,...
Projekt HeriTRAINage

Projekt HeriTRAINage

Celem projektu jest wypracowanie zestawu narzędzi, tutoriali, modułów szkoleniowych i przykładów dobrych praktyk, które będą wspierały rozwój przedsiębiorczości i innowacji społecznych w wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego jako wkładu w tworzenie nowych miejsc...