Grupa I

Zamierzenia

Wszystkie dzieci nasze są

Poznamy dzieci z innych krajów: Murzynka, Eskimosa, Chińczyka; ich sposób ubierania się, kulturę, zwyczaje, niektóre zabawy.

W zabawie dydaktycznej „Jak mieszkają koledzy z różnych stron świata?” połączymy sylwetę dziecka z odpowiednim domem.

Nauczymy się tańca „Śpiący lew” oraz piosenki „Murzynek malutki”.

 

Mamo, tato wolę wodę.

Będziemy oglądać wodę w próbkach pochodzącą z różnych miejsc np. kałuży, kranu,.. Określimy jej cechy.

Rozwiążemy zagadki smakowe „Czego dodano do wody?”

Dowiemy się do czego potrzebna jest woda. Zwrócimy uwagę na oszczędzanie wody. Poznamy rolę wody w życiu człowieka, roślin i zwierząt.

Wykonamy filtr do wody wg. Instrukcji i przefiltrujemy wodę z kałuży.

Na podstawie opowiadania H. Bechlerowej „Jedna srebrna kropla” poznamy obieg wody w przyrodzie.

Przeprowadzimy eksperyment dotyczący stanów skupienia wody.

 

Mieszkańcy ZOO

Wykonamy masażyk do treści wiersza „ZOO”  B. Kołodziejskiego.

Wykonamy z papieru mieszkańców ogrodu zoologicznego.

Nauczymy się na pamięć wybranych wierszy z cyklu ZOO J. Brzechwy.

W zabawie matematycznej zamienimy się w mieszkańców zoo – przeliczymy ile jest zwierząt z danego gatunku.

 

Wyjeżdżamy na wakacje!

Zainspirowani wierszem Z. Leszczyńskiej „Żeby przyszło lato” zastanowimy się                    z czym kojarzy nam się ta pora roku.

W zabawie ruchowej zaprezentujemy co będziemy robić w trakcie wakacji.

Będziemy ilustrować ruchem piosenkę „Wakacyjny pociąg”. Nauczymy się ją śpiewać.

W ćwiczeniu słuchowym będziemy rozpoznawać odgłosy środków lokomocji, którymi możemy wyruszyć na wakacje.