Grupa II

Zamierzenia

POLSKA MOJA OJCZYZNA

Posłuchamy legendy M.Orłonia, J.Tyszkiewicza ,,O Lechu i białym orle” ilustrowaną obrazkami. Porozmawiamy na temat treści legendy.Weźmiemy udział w zabawie muzyczno-ruchowej ,,Orzeł i orlęta”Oglądać będziemy na tablicy mapę Polski z zaznaczoną Wisłą, Gnieznem Warszawą, Krakowem. Wyjaśnimy sobie gdzie są granice państwa polskiego. Poznamy wiersz ,,Barwy Ojczyste”a w nim flagę państwową. Omówimy jej wygląd oraz znaczenie. Przypomnimy sobie kiedy jest wywieszana,  gdzie ją można znaleźć. Wykonamy wraz z seniorami  z MDDPS kokardy narodowe dla naszych młodszych kolegów  z przedszkola oraz gości którzy przyjdą na uroczystość z okazji Dnia Niepodległości. Weźmiemy udział w uroczystości przedszkolnej.

 

W CO SIĘ BAWIĆ , GDY NA DWORZE PLUCHA

Poznamy opowiadanie A.Świrszczyńskiej ilustrowanego sylwetami pod tyt ,,Bajki Pana Parasola”.Obserwować będziemy deszczową pogodę za oknem i prowadzić obserwację kropel deszczu np. na ławeczce, na roślinach, na oknie.Poznamy rymowankę ,,Deszczy kapie kap, kap, kap”.W zabawie ,,Małe i duże kałuże” kształtować będziemy umiejętność liczenia i porównywania wielkości kałuż.Poznamy wiersz M.Strzałkowskiej ,,Deszczyk”. Usprawnimy narządy mowy poprzez naśladowanie odgłosów z otoczenia.W zabawie ,,Gra-opowiadanie” kształtować będziemy umiejętność konstruowania prostych gier planszowych(ściganek). Zwrócimy uwagę na konieczność przestrzegania zasad gry oraz rozwiniemy umiejętność odczytywania znaczenia informacji przedstawionej w formie rysunku. Poznamy piosenkę ,,Kiedy pada deszczyk”. Omówimy treść piosenki. Nauczymy się śpiewać.

ZIMOWE ŚPIOCHY

 Po wysłuchaniu opowiadania H. Bechlerowej pt. „Kolczatek”, poznamy zwyczaje dotyczące spędzania zimy przez jeża, oraz przez inne zwierzęta leśne. Po zwróceniu uwagi na następstwo dnia i nocy wykonamy kalendarze przedstawiające tę regularność. Nauczymy się piosenki „Kolczasty jeż”. Po wysłuchaniu wierszyka S. Szuchowej „Miała wiewióreczka” przeliczać będziemy jej zapasy: orzechy, żołędzie, szyszki…

 

NASZE PUPILE

 Rozmawiać będziemy na temat posiadanych w domu zwierzaków, oraz zwierząt, które chcielibyśmy mieć. Rozpoznawać będziemy odgłosy zwierząt z kasety magnetofonowej. Po wysłuchaniu wierszyka L. Krzemienieckiej pt. „Kłopoty Burka z podwórka”, rozmawiać będziemy nt. „Jak należy dbać o zwierzęta domowe”. W ramach akcji „Gwiazdka dla zwierząt bezdomnych” zbierać będziemy jedzenie oraz inne niezbędne im przedmioty. Nauczymy się piosenki „Popatrzcie na jamniczka”. Po wysłuchaniu wierszyka D. Gellner „Idzie kot”, wykonamy pracę plastyczną „Koty” z wykorzystaniem kolorowych włóczek.