Grupa III

Zamierzenia

Spiżarnia dla ptaków

Oglądamy ,rozpoznajemy  i nazywamy ptaki ,które można spotkać w Polsce zimą: wróble, sikorki, wrony, kruki, sroki, gile, jemiołuszki.  Określamy ich wygląd i cechy charakterystyczne. Podpisujemy ptaki napisami, czytamy globalnie: sikorka, gil, gawron, pokarm dla ptaszków. Rozwiązujemy zagadki o ptakach. Słuchamy opowiadania  na podstawie tekstu S. Szuchowej „Spiżarnia ptaków” ilustrowanego sylwetami ptaków. Bawimy się w zabawę „Dobierz wyrazy” ,” Ptaszki w karmniku”. Układamy historyjkę obrazkową  o budowaniu karmnika ,podpisujemy ilustracje zdaniami .Bawimy się w zabawę paluszkową  „Biegały ptaszki” oraz „Ptasia stołówka” w oparciu o wiersz B. Formy. Inscenizujemy wiersz T. Fiutowskiej pt. „Karmimy ptaki”.

 

Czyste powietrze wokół nas  

Słuchamy wiersza Ludwika Jerzego Kerna „Piotruś i Powietrze” i wypowiadamy się na temat treści Prowadzimy doświadczenia z powietrzem i wyciągamy wnioski. Rozmawiamy  na temat-Czy powietrze zawsze jest czyste? Co jest  powodem zanieczyszczeń powietrza? Czy przebywanie w dymie zapewnia nam zdrowie? Jakie rośliny hodowane w domu pomagają nam w walce ze smogiem? Czy  zanieczyszczone powietrze można mierzyć/monitorować ?Jakie są oznaczenia i o czym informują? Rozwiązujemy quiz .Słuchamy opowiadania „O silniku spalinowym, który zaczął jeździć na rowerze”..

 

Na śniegu

„Pada śnieg” –powitanka rozwijająca świadomość własnego ciała. „Czy są takie same płatki śniegu?” – próby odpowiedzi na zadane pytanie ,prowadzenie obserwacji. Przyniesienie śniegu na sale, obserwowanie pod lupą. „Kamieniczki i szaliczki” – zabawa językowa, tworzenie zdrobnień. „Zimowa poleczka”- zabawa muzyczno-ruchowa z wykorzystaniem wydzieranki gazetowej. Rozmowa na temat konieczności ubierania się zgodnie z warunkami atmosferycznymi. Wykorzystanie opowiadania Katarzyny Wojciechowskiej „Szafa Gagatka” do rozmów na temat odpowiedniego ubioru. „Sanna” – nauka słów i melodii piosenki. „Gdy miasteczko spało” – wysłuchanie wiersza J. Papuzińskiej. Rozmowa na temat treści wiersza. „Lubię zimę, bo…” – dokańczanie zdań przez dzieci. „Jak pachnie zima?” – zabawy polisensoryczne. W ogrodzie zabawy na śniegu.

 

Lubimy słuchać  bajek,  baśni  i opowiadań

Wyeksponowanie tematycznego kącika książki. Słuchanie wybranych przez dzieci bajek, czytanie przez nauczyciela. Rozmowy  o szanowaniu książek i ich właściwym użytkowaniu . Moja ulubiona bajeczka – książeczka-wypowiedzi dzieci. „Trójkątna Karolina”- słuchanie wiersza D. Wawiłow. Zabawy z trójkątami. Zabawy ruchowe „Moje miejsce”- kształtowanie orientacji przestrzennej i umiejętności rozróżniania prawej i lewej strony ciała. „Co to za bajka?”- rozwiązywanie zagadek obrazkowych, wyszukiwanie w kąciku książki, tych bajek, o których jest mowa. Co Komu brakuje?- zabawa  dydaktyczna rozwijającą spostrzegawczość. Zabawa pantomimiczna „Król Lul”. Zabawa tropiąca Szukamy przyjaciół Kubusia Puchatka. Szukanie maskotek i marionetek- ustalenie ich położenia za pomocą określeń: pod, za, nad, między.