Grupa III

Zamierzenia

Moje zmysły

Słuchamy wiersza B. Formy „Części ciała”, w zabawach ruchowych i rysunkowych wskazujemy je i nazywamy. Rozwiązujemy  zagadki o zmysłach. Odpowiadamy sobie na pytanie ; Do czego są nam potrzebne zmysły? Bawimy się w zabawy rozwijające nasz zmysł wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku   np.„Zaczarowany woreczek” ,”Co słychać wokół nas?”, „Kto woła?”” Jaki instrument gra? „Zagadki smakowo – zapachowe”. W zabawach dydaktycznych dowiadujemy się jak należy dbać o nasze zmysły’, co można zobaczyć, dotknąć, powąchać, usłyszeć, spróbować. Robimy gimnastykę oczu w zabawach „Lata motyl”, „Leniwa ósemka’ .Słuchamy  wiersza pt.” Na zdrowie” B.Lewandowskiej i zastanawiamy się ;Co to znaczy, że jestem zdrowy? co powinniśmy robić i w jakich warunkach powinniśmy żyć, aby zachować zdrowie?

 

W mojej miejscowości

Oglądamy ilustracje, albumy o Krakowie.Dzielimy się wiedzą na temat naszego miasta.Zastanawiamy się skąd wzięła się jego nazwa.Bawimy się w zabawę „Dokończ wyraz, zdanie..”.Bierzemy udział w warsztatach pt.”Opowieść o witrażu „ w Domu Józefa Mehoffera.W zabawie „za oknem” ćwiczymy naszą spostrzegawczość i pamięć. „Budujemy dom” w zabawie ruchowej z wykorzystaniem wierszyka.Rysujemy pod dyktando.W oparciu o wiersz „Droga do przedszkola” B.Formy utrwalamy swój adres zamieszkania.W zabawie słownej „Jaka to ulica?” rozbudzamy swoją wyobraźnie tworząc nazwy ulic. Zastanawiamy się „po co nam znaki drogowe?”Wyszukujemy różnice między ilustracjami „wieś – miasto”.Doskonalimy umiejętność przeliczania w zabawie matematycznej „W sklepie”.

 

Jestem bezpieczny

Opowieści dzieci jak wygląda ich droga do przedszkola, środki transportu oraz mijane budynki. „Zielone i czerwone” – wysłuchanie opowiadania A. Galicy, poznanie słów i melodii piosenki o podobnym tytule. Omówienie wyglądu i znaczenia ważnych elementów skrzyżowania i i podstawowych znaków drogowych. Kształtowanie pozytywnego stosunku do miejsca, w którym znajduje się przedszkole. Zapoznanie dzieci ze znaczeniem pracy policjanta, strażaka i ratownika. ,,Jak Wojtek został strażakiem” – zapoznanie z fragmentem tekstu Cz. Janczarskiego . Omówienie atrybutów i zadań strażaka. „Co jest czyje?” – dopasowywanie charakterystycznych elementów do odpowiednich postaci: policjanta, strażaka, ratownika.  ,,Bezpiecznie, czyli jak?”- próby odpowiedzi na pytanie. ,,Tyle samo” – analiza i synteza sylabowa wyrazów związanym z bezpieczeństwem drogowym, przeliczanie sylab w wyrazach. „Miasteczko ruchu drogowego” – zabawa wykorzystująca zgromadzone wiadomości na temat zasad poruszania się po ulicy z wykorzystaniem klocków, ulicy, samochodów… Poznanie nowych zabaw typu- „Śmieszne miny”,  „Dwóm tańczyć się zachciało”

Dary Jesieni na talerzu

Na podstawie wierszy poznajemy jesienne warzywa i owoce.. Rozmawiamy na temat treści wierszy, próby zapamiętania warzyw występujących w wierszach. Zagadki słowne dotyczące warzyw. Próby odpowiedzi na zadawane pytania: dlaczego należy jeść warzywa? Czy wszystkie warzywa możemy jeść surowe? Degustacja warzyw, próby określania smaku, zapachu, twardości. Kształtowanie pozytywnego stosunku do kosztowania. Zabawa „Zaczarowany woreczek „ nazywanie i rozpoznawanie warzyw podczas zabawy zmysłem dotyku.  Spacer w okolice przedszkola- zwrócenie uwagi na ogródki przydomowe, drzewa i krzewy. Osłuchanie z piosenką „Ogórek wąsaty” .Udział w zabawie w oparciu o tekst i melodię piosenki.  ”Wzór owalny „ zabawa w rysowanie i kreślenie kształtu ogórka, wymyślanie co zrobić można innego o takim kształcie. Propozycje dzieci. „Moja spiżarnia” – zabawy matematyczne. Przeliczanie, porównywanie liczebności, posługiwanie się określeniami: wyżej, niżej. Posługiwanie się liczebnikami porządkowymi, ćwiczenie umiejęt­ności przeliczania, porównywania liczebności, orientacji na kartce. Wyjście do przedszkolnego ogrodu – zabawy z chustą animacyjną utrwalające informacje związane z owocami. Zabawy ruchowe z elementem równowagi: ”Powódź”, Kto przeniesie piłkę na krążku?; celowanie do obręczy; zabawy bieżne: ”Złap mnie” ,”Berek”, Budujemy mur”.