Grupa III

Zamierzenia

Uśmiech dzieci

Słuchamy opowiadania „Samo się zrobiło” A.Galicy . Rozpoznajemy i nazywamy podstawowe emocje. Słuchamy wiersza M. Brykczyńskiego” O prawach dziecka”. Rozmawiamy na temat praw dziecka na podstawie wiersza..W zabawie słownej i rysunkowej opowiadamy o swoich marzeniach. Bawimy się w zabawy ruchowe przy muzyce „Czas na uśmiech”. Zapoznajemy się z tekstem i melodią piosenki pt.”Pogoda na uśmiech”. Oglądamy ilustracje przedstawiające domy dzieci na świecie. W zabawie słownej określamy kto to jest  „przyjaciel”. Z plasteliny robimy prezent dla przyjaciela. W zabawie „Cos  miłego” utrwalamy pojęcie  „komplement”. Kształtujemy orientację w przestrzeni i świadomość własnego ciała w zabawie „Uroczy świat”. Słuchamy wiersza „Daktyle” D. Wawiłow. Utrwalamy liczby 1-10. Rozróżniamy lewą i prawą stronę. „Na placu zabaw lubię …. ‘-opisujemy zabawy na ilustracjach oraz zasady bezpieczeństwa, które powinny być na placu przestrzegane.  Bawimy się sznurkiem-chodzimy stopa za stopą wzdłuż sznurka, przeskakujemy przez sznurek, przechodzimy pod sznurkiem, układamy na dywanie różnych wzorów z grubego sznurka i poruszamy się po nim małymi, dużymi krokami i bokiem. Jesteśmy uczestnikami Dnia Sportu , przygotowanego przez studentki UP.

 

    Bezpieczne podróże

„Wielki podróżnik” – zabawa językowa. Tworzenie sylwetki podróżnika. Rozmowa na temat różnych środków lokomocji  . „Na tropie skarbu” – zabawa tropiąca z wykorzystaniem mapy. „Bezludna wyspa” – swobodne wypowiedzi dzieci połączone z wykonaniem pracy plastycznej. „Rwący potok” – zabawa ruchowa. „Plecak podróżnika” – zabawa dydaktyczna. Ćwiczenie pamięci i kształtowanie percepcji wzrokowej. „Pakujemy plecak” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem toru przeszkód. Rozwijanie umiejętności współpracy. Ćwiczenie motoryki małej. Kształtowanie spostrzegawczości. „Walizka z emocjami” – zabawa pantomimiczna. „Która cięższa? Która większa?” – zabawy matematyczne. „Czym podróżujemy?” – rozwiązywanie zagadek słownych. „Ruszamy w podróż” – zabawa muzyczno-ruchowa.„Nietypowy pojazd”– praca plastyczna. Słuchanie wiersza W. Badalskiej „Wakacyjne rady”. Rozmowa na temat bezpiecznego spędzania wakacji, oglądanie ilustracji przedstawiających sytuacje zagrożenia. „Bezpieczni w podróży” – rozmowa na temat zasad bezpiecznego podróżowania. „Przez lornetkę” – zabawa ruchowa z elementami dramy. „Co Hania zabrała na biwak?” – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie słuchu fonematycznego. „Latem słońce mocno grzeje” – usprawnianie narządów artykulacyjnych na podstawie tekstu P. Siewiery-Kozłowskiej. „Bezpieczne kąpiele” – rozmowa połączona z zabawą ruchową. „Pakujemy walizki” – rozwijanie słuchu fonematycznego. Wyróżnianie głoski w nagłosie. „Słomkowe lato” – ćwiczenia wydłużające fazę wydechu. „Autobusem w świat” – zabawa dydaktyczna. Omówienie zasad kultury podczas korzystania ze środków transportu publicznego. Zabawy ruchowe w przedszkolnym ogrodzie.,,Wakacje Gagatka” – wysłuchanie opowiadania A. Galicy i rozmowa na temat jego treści.