Grupa IV

Zamierzenia

Kolory jesieni

Będziemy podziwiać i nazywać  kolory jesieni oglądając reprodukcje malarstwa. Zastanowimy się czym obdarowuje nas jesień. Posłuchamy wiersza „Pod drzewami”. Nauczymy się piosenki „Jarzynowy wóz” będziemy ją instrumentalizować.  Będziemy ćwiczyć dzielenie słów na sylaby, nazywać głoski, które słychać na początku i na końcu wymawianego słowa. Poznamy literę L,l  M,m, G,g odszukamy je w napisach . Przypomnimy sobie nazwy grzybów jadalnych i trujących. Rozpoznamy je na ilustracjach. Wykonamy pracę plastyczną „ Jesienne drzewa” . Poznamy zapis graficzny liczb.

Bezpieczeństwo na ulicy

Rozmowy na temat zachowania w ruchu ulicznym, poznawanie wyglądu i znaczenia niektórych znaków drogowych. Samodzielne wykonanie znaków drogowych. Utrwalenie znajomości figur geometrycznych. Nauka piosenki „O przechodzeniu przez ulicę”. Słuchanie opowiadania pt. „Przygoda z małpką”- konieczność znania swojego adresu zamieszkania. Udział w turnieju wiedzy pt. „Znam zasady ruchu drogowego”. Udział w zabawach matematycznych ćwiczących umiejętność określania położenia przedmiotów w przestrzeni, wyznaczania kierunków względem siebie i drugiej osoby. Ćwiczenia w sprawnym dzieleniu słów na sylaby, oraz wyodrębniana pierwszej i ostatnie głoski.

Legendy Wawelskie

Zamek Królewski na Wawelu. Wzbogacenie wiadomości na temat zamku, jego funkcji obronnej i zamieszkujących go władcach. Oglądanie albumu „Poczet Królów Polskich” autorstwa Jana Matejki. Zorganizowanie wycieczki na Wawel – zwiedzanie zamku i słuchanie legend związanych z Wawelem. ( udział w lekcji muzealnej). Oglądanie ilustracji innych zamków i pałaców – wyjaśnienie różnic w znaczeniu zamek i pałac. Wyodrębnianie charakterystycznych elementów zamków jako budowli obronnych. Konstruowanie zamków w zespołach z wykorzystaniem różnorodnych tworzyw, pudełek, materiałów. Wykonanie pracy plastycznej „Mój zamek” – pobudzenie własnej ekspresji plastycznej.