Grupa IV

Zamierzenia

Spotkania z książką

● Rozbudzanie zainteresowań książką jako źródłem przygód, wiedzy, przeżyć i radości.

● Skąd się biorą  książki, poznanie drogi od drzewa do papieru. Zapoznanie dzieci z pracą ludzi, którzy przyczyniają się do powstawania książek.

● Odwiedzenie miejsc, w których możemy kupić lub pożyczyć książki do czytania.

● Wykonanie okładki do swojej ulubionej książki i zachęcanie do wielozdaniowych wypowiedzi na jej temat. Przyozdabianie zakładek do książki wzorami litero podobnymi.

 

Poezja wokół nas- spotkanie z poezją Juliana Tuwima

  • · Organizacja kącika z poezją. Przybliżenie sylwetki znanego poety, oglądanie zdjęć z różnych okresów jego życia.
  • · Wiersz pt. „Cuda i dziwy” , rozmowa na temat marzeń, co to jest marzenie. Inspiracja muzyką klasyczną i malowanie na temat „ Marzenia”
  • · Zabawy słowno – ruchowe osnute na treści wierszy Juliana Tuwima
  • · Wiersz pt. „Abecadło” pobudzi do zabaw z literami: układanie liter ze sznurków, układanie liter ze swoich ciał indywidualnie i w zespołach 2,3 –osobowych. Tworzenie słów ze zgromadzonych liter –
  • · Słuchanie czytanych wierszy J. Tuwima opisujących nasze wady: zapominalstwo, samochwalstwo, kłamanie, skarżenie…( Słoń Trąbalski, Zosia-Samosia, Samochwała, Kłamczucha, Skarżypyta) Recytacja fragmentów wierszy na pamięć.

 

Rycerze i ich świat

● Gromadzenie wiadomości n/t rycerzy: kim byli dla króla, jaka była droga by stać się rycerzem ( od pazia do rycerza), rozrywki rycerskie, poznanie elementów zbroi rycerskiej.

● Wyjście do Muzeum Narodowego na warsztaty pt. „Rycerz i jego zbroja”

● Słuchanie wiersza W. Badalskiej pt. „Przepraszam smoku, czyli ballada o uprzejmym rycerzu”- przypomnienie o znaczeniu uprzejmych słów.

● Jak pokonać smoka w pokojowy sposób? – burza mózgu

● Rycerze i ich imiona, poznanie jednego z najsłynniejszych rycerzy o imieniu Zawisza Czarny. Wymyślanie dla siebie imion i układanie swoich imion z liter.

● Zabawa słownikowa „Przechwałki rycerskie” – w czym jesteś dobry, wyszukiwanie swoich talentów.

● Ćwiczenie  logarytmiczne „Marsz rycerzy”

● Kreatywne kolorowanie „Rycerze”