Zamierzenia grupa 2

Zamierzenia

KSIĄŻKA MOIM PRZYJACIELEM

Skąd mamy książki? – rozmawiać będziemy  na temat miejsc, gdzie możemy kupić lub pożyczyć książki. Pójdziemy na wycieczkę  do biblioteki. Założymy w sali przedszkolnej bibliotekę. Dowiemy się Jak powstaje książka? Wzbogacimy słownik o wyrazy: pisarz, poeta, autor, ilustrator, strona tytułowa, spis treści, drukarnia.  Dobry i zły bohater –będziemy  klasyfikować  bohaterów literackich , znanych z bajek i opowiadań ze względu na jego charakter i postępowanie. Uzasadnimy  swój  wybór .W zabawie  Jaka to bajka? rozwiążemy zagadki  słowne  i ruchowe, dobierzemy  ilustracje do słyszanego tekstu.

SMOK CZY SMOG?

Poznamy wiersz L.J.Kerna ,,Piotruś i powietrze”. W zabawie ,,Świat powietrza” będziemy wykonywać doświadczenia aby odpowiedzieć na pytania: Czy powietrze można zobaczyć? Czy powietrze jest wszędzie? CZY POWIETRZE MOŻNA OGRZAĆ? CZY POWIETRZE MOŻE SIĘ PORUSZAĆ? CZY POWIETRZE POTRZEBNE JEST DO SPALANIA? CZY POWIETRZE MOŻNA ZŁAPAĆ? Oglądać będziemy teatrzyk  kukiełkowy z wykorzystaniem sylwet postaci wg. utworu  Karola Kozłowskiego ,,Smok czy smog”. Uczestniczyć będziemy w zabawie ,,Co poza tym wdychamy” z wykorzystaniem ilustracji. W zabawie ,,Węszyciele” będziemy określać złe i dobre powietrze. Dowiemy się jak można chronić siebie od złego powietrza. Dowiemy się, że zanieczyszczenie powietrza jest monitorowane, a o stanie powietrza informuje nas ATMOLUDEK. Wykonamy pracę plastyczną z wykorzystaniem farb i słomki pod tytułem ,,Smog”.

BEZPIECZNIE NA ŚNIEGU

Podczas spacerów w okolicach przedszkola, obserwować będziemy zmiany w przyrodzie świadczące o trwającej zimie. Po wysłuchaniu wierszyka J.Korczakowskiej „Kto chce jeździć razem ze mną”, rozmawiać będziemy o swoich ulubionych zabawach na śniegu, oraz wynikających z nich zagrożeniach. Weźmiemy udział w zgadywankach pantomimicznych: ,,Mistrzowie sportu”. Poznamy piosenkę pt. ,,Zimowe zabawy”. Namalujemy pastą do zębów i farbami plakatowymi pracę plastyczną nt. „Zimowe zabawy”. W zabawie badawczej „ Woda i lód”- sprawdzimy wpływ temperatury na zamarzanie wody i topnienie śniegu. Utrwalimy sobie znajomość stanów skupienia wody. Po wysłuchaniu fragmentów baśni H. Ch. Andersena „Królowa Śniegu” weźmiemy udział w zabawach logopedycznych nt. „Wyprawa do Zamku Królowej Śniegu”.

W GÓRACH

Podczas oglądania ilustracji przedstawiających krajobraz górski, porównamy go z innymi krajobrazami. Po wysłuchaniu wierszyka H. Ożogowskiej „Na hali”, w kąciku regionalnym zgromadzimy rekwizyty związane z górami. Wysłuchamy legendy podhalańskie „O zbójniku Janosiku” i „O śpiącym Rycerzu”. Zapoznamy się również ze zwyczajami ludzi mieszkających w górach. Słuchając góralskich przyśpiewek zwrócimy uwagę na użytą w nich gwarę. Nauczymy się tańca do piosenki pt.: „W murowanej piwnicy”.