Ogłoszenia

Termin składania deklaracji o kontynuowaniu edukacji w naszym przedszkolu

Składanie przez Rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 90 odbywa się w nieprzekraczalnym terminie

od 22 lutego do 28 lutego 2018 roku.

Nie złożenie deklaracji w/w terminie skutkuje koniecznością ponownego udziału w rekrutacji.

KONKURS „POZNAJ KRAKÓW” – pytanie3

grupa I i II

 

Pytanie 3

Tym razem zapraszamy na spacer do Parku Strzeleckiego przy ulicy Lubicz 16.

 

Park ten należy do Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe”. Bractwa kurkowe to paramilitarne organizacje, które powstawały w średniowiecznej Europie, a miały służyć szkoleniu wojskowemu mieszczan. Miejscem ćwiczeń krakowskich mieszczan był tzw. Celestat, a  celem do którego strzelano był  kur, co pozostało niezmienne do dnia dzisiejszego.    Zmieniała się na przestrzeni lat broń, której używano: pierwotnie były to łuki, potem kusze, a od końca XVI w. była to broń palna. Organizowano też zawody o tytuł króla kurkowego.

Główna atrakcją parku to liczne pomniki ufundowane przez Towarzystwo Strzeleckie, a na pomnikach i budynkach znaleźć można wiele  kurów, które są symbolem Bractwa Kurkowego.

 

Zapraszamy do zabawy w  tropieniu kurów. Ciekawe ile uda wam się ich znaleźć?

Życzymy owocnych poszukiwań!!!!!

 

 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

 

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 25.02. 2018 r.

 

 

 

 

 

grupa III i IV

 

Pytanie 3

Tym razem zapraszamy na spacer do Parku Strzeleckiego przy ulicy Lubicz 16.

 

Park ten należy do Towarzystwa Strzeleckiego „Bractwo Kurkowe”. Bractwa kurkowe to paramilitarne organizacje, które powstawały w średniowiecznej Europie, a miały służyć szkoleniu wojskowemu mieszczan. Miejscem ćwiczeń krakowskich mieszczan był tzw. Celestat, a  celem do którego strzelano był  kur, co pozostało niezmienne do dnia dzisiejszego.    Zmieniała się na przestrzeni lat broń, której używano: pierwotnie były to łuki, potem kusze, a od końca XVI w. była to broń palna. Organizowano też zawody o tytuł króla kurkowego.

Główna atrakcją parku to liczne pomniki ufundowane przez Towarzystwo Strzeleckie, a na pomnikach i budynkach znaleźć można wiele  kurów, które są symbolem Bractwa Kurkowego.

 

Zapraszamy do zabawy w  tropienia kurów. Ciekawe ile uda wam się ich znaleźć?

Tropiąc spróbujcie również odnaleźć zegar słoneczny. Życzymy owocnych poszukiwań!!!!!

 

 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

 

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 25.02. 2018 r.

KONKURS „POZNAJ KRAKÓW” – pytanie 2

GRUPA I, II, III, IV

Nie ma świąt Bożego Narodzenia bez szopki, a najpiękniejsze szopki są oczywiście w Krakowie!!!!!!!

Żaden krakus nie wyobraża sobie grudnia bez kolorowej, rozświetlonej miniatury miasta, w której postacie z tradycyjnych jasełek spotykają się z lokalnymi legendami, tradycjami i historią.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, które jest organizatorem dorocznego Konkursu Szopek Krakowskich, które można zwiedzać w oddziale Muzeum. Od trzech lat szopki wychodzą jednak w przestrzeń miasta. Szopek można szukać wokół Rynku Głównego: w witrynach sklepów, restauracji, banków, punktach infoKraków. Można w tym roku zobaczyć 27 archiwalnych szopek, a także 10 dużych szopek w oświetlonych ekspozytorach ( na dużych placach miasta, na plantach, w pobliżu Barbakanu)

Akcja „Wokół Szopki”, trwa od 07. 12. 2017 do 06. 01. 2018. Zadaniem jest wybrać się na spacer do centrum Krakowa i odszukać przynajmniej 5 szopek, a w tym jedna dużą. Proszę podać ile szopek udało się odnaleźć. Życzymy owocnych poszukiwań.!!!

 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

 

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 08.01. 2018 r.

KONKURS „POZNAJ KRAKÓW” – pytanie 1

grupa I i II

 

Pytanie 1

Autorem odlanej z brązu rzeźby Smoka Wawelskiego jest krakowski artysta Bronisław Chromy. Sześciometrowa rzeźba została osadzona na dużym głazie. Większość turystów i krakowian patrząc na smoka widzi tylko jedna głowę, ale jest ich więcej.

Proszę wybrać się na wycieczkę pod smoczą jamę i policzyć smocze głowy.

 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

 

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 20.11. 2017 r.

 

 

 

 

 

 grupa III i  IV

 

Pytanie 1

Zapraszamy na wycieczkę na wzgórze wawelskie. Przy wejściu do Katedry Wawelskiej, po lewej stronie nad głowami można dostrzec wiszące kości. Proszę policzyć ile ich jest i  czy wszystkie są jednakowej długości.

Legenda głosi że są to kości smoka, ale czy to prawda? Profesor UJ Henryk Hoyer zbadał je w roku 1937 i odkrył iż są to szczątki kości trzech zwierząt. Proszę wspólnie z rodzicami poszukać informacji na ten temat.

 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

 

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 20.11. 2017 r.

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Informujemy, że od 01.01.2016 r. ulega zmianie numer rachunku, na który Rodzice wnoszą opłaty za pobyt swojego dziecka w Przedszkolu nr 90.

Nowy numer rachunku:

Bank PKO BP

38102028920000520205903481