Ogłoszenia

KONKURS „POZNAJ KRAKÓW” – pytanie 1

grupa I i II

 

Pytanie 1

Autorem odlanej z brązu rzeźby Smoka Wawelskiego jest krakowski artysta Bronisław Chromy. Sześciometrowa rzeźba została osadzona na dużym głazie. Większość turystów i krakowian patrząc na smoka widzi tylko jedna głowę, ale jest ich więcej.

Proszę wybrać się na wycieczkę pod smoczą jamę i policzyć smocze głowy.

 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

 

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 20.11. 2017 r.

 

 

 

 

 

 grupa III i  IV

 

Pytanie 1

Zapraszamy na wycieczkę na wzgórze wawelskie. Przy wejściu do Katedry Wawelskiej, po lewej stronie nad głowami można dostrzec wiszące kości. Proszę policzyć ile ich jest i  czy wszystkie są jednakowej długości.

Legenda głosi że są to kości smoka, ale czy to prawda? Profesor UJ Henryk Hoyer zbadał je w roku 1937 i odkrył iż są to szczątki kości trzech zwierząt. Proszę wspólnie z rodzicami poszukać informacji na ten temat.

 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

 

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 20.11. 2017 r.

ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Informujemy, że od 01.01.2016 r. ulega zmianie numer rachunku, na który Rodzice wnoszą opłaty za pobyt swojego dziecka w Przedszkolu nr 90.

Nowy numer rachunku:

Bank PKO BP

38102028920000520205903481