KONKURS „POZNAJ KRAKÓW” – pytanie 1

grupa I i II

 

Pytanie 1

Autorem odlanej z brązu rzeźby Smoka Wawelskiego jest krakowski artysta Bronisław Chromy. Sześciometrowa rzeźba została osadzona na dużym głazie. Większość turystów i krakowian patrząc na smoka widzi tylko jedna głowę, ale jest ich więcej.

Proszę wybrać się na wycieczkę pod smoczą jamę i policzyć smocze głowy.

 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

 

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 20.11. 2017 r.

 

 

 

 

 

 grupa III i  IV

 

Pytanie 1

Zapraszamy na wycieczkę na wzgórze wawelskie. Przy wejściu do Katedry Wawelskiej, po lewej stronie nad głowami można dostrzec wiszące kości. Proszę policzyć ile ich jest i  czy wszystkie są jednakowej długości.

Legenda głosi że są to kości smoka, ale czy to prawda? Profesor UJ Henryk Hoyer zbadał je w roku 1937 i odkrył iż są to szczątki kości trzech zwierząt. Proszę wspólnie z rodzicami poszukać informacji na ten temat.

 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

 

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 20.11. 2017 r.