Termin składania deklaracji o kontynuowaniu edukacji w naszym przedszkolu

Składanie przez Rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 90 odbywa się w nieprzekraczalnym terminie

od 22 lutego do 28 lutego 2018 roku.

Nie złożenie deklaracji w/w terminie skutkuje koniecznością ponownego udziału w rekrutacji.