KONKURS „POZNAJ KRAKÓW” – pytanie 4

GRUPA I, II, III i IV

 

Pytanie 4

Tym razem zapraszamy na spacer plantami, by odszuka figurę Matki Bożej Łaskawej. Znajduje się ona na kolumnie u wylotu ulicy Jagiellońskiej. Figura ta ma niesamowitą historię.

Została ona ufundowana przez matkę żołnierza Sokołowskiego, który został uznany za zmarłego w trakcie wojny z Moskalami i pochowany w mogile grupowej na cmentarzu kościoła Mariackiego. W nocy udało mu się wygrzebać  dzięki Matce Boskiej Łaskawej i jasnej smudze, która mu podobno pokazała wyjście. Sokołowski wkrótce zginął, ale zdążył we śnie nawiedzić swoją matkę i polecić jej postawienie w Krakowie figury Matki Boskiej Łaskawej, co też uczyniła.  Wykonał ją  w 1771 roku  kamieniarz Jan Krzyżanowski i została  uroczyście ustawiona na szczycie głównej bramy w murze otaczającym cmentarz wokół kościoła Mariackiego.  Po likwidacji cmentarza została zakupiona przez O.O kapucynów . Podczas okupacji Niemcom postument przeszkadzał w dojazdach do budynków zamienionych na koszary. W 1941 roku okupanci zdjęli ją sprzed klasztoru    O.O Kapucynów i przenieśli ją w obecne miejsce niedaleko Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Proszę odszukać figurę Matki Bożej Łaskawej i powiedzieć co Madonna trzyma  w dłoniach?

 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

 

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 26.03. 2018 r.