Zamierzenia

Wiosna na parapecie

Zapoznamy się  z rożnymi metodami upraw roślin na podstawie książki –próby wyjaśnienia ,od czego zależy, że rośliny lepiej rosną? Zgromadzimy  nasiona, cebulki kwiatów  w kąciku przyrody. Oglądniemy je ,porównamy wielkości , założymy hodowlę szczypioru, pietruszki, buraka, fasolki, grochu i posiejemy  rzeżuchę. Podpiszemy naszą hodowle, będziemy obserwować wzrost roślinek. Poznamy historyjki obrazkowe –  potrafimy nazwać poszczególne części rośliny, zauważać różnice w wyglądzie rośliny w różnych fazach jej rozwoju. Poznamy wiersz J. Brzechwy ”Przyjście wiosny”.

W pracowni artysty

Uczestniczymy w warsztatach pt.”W pracowni artysty” w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.Słuchamy wiersza pt. „Kolory” B.Formy. Bawimy się farbami i szukamy kolorów pochodnych. Bawimy się w zabawy muzyczno – ruchowe „Malarskie pozy” , „Żywe obrazy”. O warsztacie malarskim dowiadujemy się  w zabawach dydaktycznych „Jak powstaje obraz?”, „Narzędzia artysty”. Bogacimy słownictwo, doskonalimy prawidłowe wymawiania nazw przedmiotów oraz ich przeznaczenie. Bawimy się z chustą animacyjną : „Dotknij kolor”, „Kolorowe porządki”, „Ten kto ma kolor…”, Szukamy różnic ”Malarz pokojowy a malarz artysta „.Rozwiązujemy zagadki ,dowiadujemy się co to jest pejzaż, portret, martwa natura.

Owady dookoła nas

Oglądamy ilustracje wiosennej łąki ;nazywamy  kwiaty i owady; odszukujemy i przeliczamy mieszkańców łąki, stosujemy określenia  mało – dużo, więcej o… ,mniej o…Techniką stemplowania tworzymy pracę plastyczną”  Mieszkańcy łąki”, Słuchamy wiersza M. Buczkównej pt: ” Rano na łące”. „Co można robić na łące?”- zabawa dydaktyczna z elementem dramy. „Obrazki z koperty” – rozpoznawanie i nazywanie rysunków tematycznie związanych z łąką po ich częściowym odsłonięciu. „Taniec motyli” – ćwiczenie sensomotoryczne przy muzyce, w trakcie której dzieci tworzą tło do prac. Rozwiązywanie zagadek nt. „Mieszkańcy łąki”. Obserwujemy w ogrodzie przedszkolnym jego mieszkańców- nazywamy ich, zwracamy uwagę na wygląd, sposób poruszania się. Gromadzimy wiadomości na temat życia owadów, książeczki związane z tematem.