Kadra

Dyrektor Przedszkola:
mgr Bożena Mąsior
Nauczycielki:
mgr Maria Rosół
mgr Angelika Mazurczyk
mgr Dorota Bajer
mgr Anna Węglarz
mgr Danuta Domańska
mgr Iwona Sauczek
mgr Renata Gluzińska

Zajęcia z rytmiki:
mgr Magdalena Rutkowska

Nauczyciel katecheta:
mgr Maria Rosół

Specjalista do spraw ekonomiczno- administracyjnych:
mgr inż. Małgorzata Sęk

Pomoce nauczyciela:
Danuta Romańska
Jadwiga Kasperkiewicz
Lila Krzeczkowska
Elżbieta Kasperkiewicz
Teresa Kasprzyk
Halina Baś

Szef kuchni: 
Władysława Rapacz

Pomoc w kuchni:
Beata Noga
Róża Małczyk

Woźny:
Dawid Baś