Edukacja dla Uchodźców – Projekt „Szansa”

Edukacja dla Uchodźców – Projekt „Szansa”

Fundacja Wspierania Więzi Lokalnych wdraża model wsparcia „Edukacja dla Uchodźców” w ramach powierzonego grantu dofinansowanego z projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,...
Projekt „The Social Innovation Brokers”

Projekt „The Social Innovation Brokers”

Celem projektu Brokerzy Innowacji Społecznych jest opracowanie innowacyjnego szkolenia dla Brokerów – osób wspierających innowatorów w implementacji ich pomysłów oraz łączących ich z inwestorami i interesariuszami. Projekt Brokerzy Innowacji Społecznych (BIS) ma na...
Projekt „Digital Learning in the Family”

Projekt „Digital Learning in the Family”

Digital Learning in the Family to projekt finansowany ze środków Programu Erasmus+. Projekt ten ma na celu wspieranie kobiet ze środowisk migracyjnych w zdobywaniu umiejętności komputerowych, aby zapewnić im perspektywy zawodowe i wspierać ich integrację z nowym...
Edukacja dla Uchodźców – Projekt „Szansa”

Projekt „Sieć Innowacyjnych Kobiet”

Projekt “Sieć Innowacyjnych Kobiet” (“Women Innovation Network”) zakłada wzmocnienie kompetencji kobiet szukających wsparcia w odnalezieniu się na rynku pracy, bądź też szukających inspiracji do rozpoczęcia własnej działalności biznesowej. Tradycyjna dysproporcja w...
Projekt WISE

Projekt WISE

Projekt WISE – Inspirując Kobiety, Wspierając Przedsiębiorczość (Women Inspired: Supporting Entrepreneurship) będzie rozwijać umiejętności kobiet-przedsiębiorców w zakresie marketingu cyfrowego oraz handlu elektronicznego. Poprzez udział w projekcie, kobiety będą...