Digital Learning in the Family to projekt finansowany ze środków Programu Erasmus+. Projekt ten ma na celu wspieranie kobiet ze środowisk migracyjnych w zdobywaniu umiejętności komputerowych, aby zapewnić im perspektywy zawodowe i wspierać ich integrację z nowym środowiskiem.

Za projekt Digital Learning in the Family odpowiada sześć europejskich organizacji partnerskich z pięciu różnych krajów. W ramach tego projektu zostaną zorganizowane trzy kursy.

DIGITAL LEARNING IN THE FAMILY

Podstawowy moduł przeznaczony będzie dla kobiet, które nigdy nie były zatrudnione lub przez dłuższy czas pozostawały bez pracy. Podczas tego kursu uczestniczki poznają podstawy obsługi komputera.

Z uczestniczek modułu podstawowego wyłoni się grupa, która chce dalej rozwijać swoje umiejętności komputerowe. Do tej grupy dołączą inne kobiety, które mają już jakieś doświadczenie w obsłudze komputera.

Wszystkie wezmą udział w module zaawansowanym. Poznają tam pakiet Office oraz inne aspekty obsługi komputera, które mogą wykorzystać w rozwijaniu kariery zawodowej.

Dla dzieci uczestniczek obu modułów, partner projektu KITZ.do zorganizuje ciekawe zajęcia edukacyjne. Zajęcia te mają na celu utrwalenie podstawowych umiejętności, takich jak pisanie czy liczenie, oraz odkrywanie nowych zainteresowań.

Na zakończenie projektu odbędzie się seminarium dla uczestników. Podczas tego wydarzenia uczestniczki będą miały okazję podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z uczestnictwem w projekcie. Otrzymają również certyfikaty ukończenia kursu.

Grupy docelowe:

  • Kobiety ze środowisk migracyjnych, które są bezrobotne
  • Kobiety ze środowisk migracyjnych, które nie mają doświadczenia w obsłudze komputera
  • Dzieci kobiet uczestniczących w projekcie

Produkty:

  • Kurs z podstaw obsługi komputera (IOA)
  • Zaawansowany moduł z obsługi komputera (IOB)
  • Kurs dla dzieci (MKOl-1)
  • Zajęcia dla rodzin (MKOl-2)

Partnerzy: