Nasz zespół

„Ten, kto pokonuje swoje pragnienia jest odważniejszy niż ten, który pokonuje swoich wrogów, ponieważ najtrudniejszym zwycięstwem jest zwycięstwo nad samym sobą”.

ARYSTOTELES
Piotr Olszówka,
Linking Foundiation President,
Sales manager, coach and social relations specialist

Piotr Olszówka

Linking Foundiation President,
Menedżer sprzedaży, coach i specjalista ds. relacji społecznych.

Skutecznie zarządzał w Polsce zespołami handlowców dla amerykańskiego koncernu KImberly Clark lidera w branży FMCG. Przez wiele lat budował rynek i zajmował się zarządzaniem operacyjnym dla kurierskiego potentata firmy UPS. 

Socjolog, studia MBA in General Management – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Fundator i Prezes Fundacji Wspierania Więzi Lokalnych “Linking Foundation“, aktywnie pracuje również na rzecz „Związku Dużych Rodzin 3 Plus“ i „Stowarzyszenia Instytut Prawa Społecznego“, z poziomu Rady Fundacji wspomaga pracę „Fundacji Pro Patria Semper“.


stanislaw-iwan
Stanisław Iwan
Vice-President
IT and digital business specialist

Stanisław Iwan

Specjalista w zakresie  IT i digitalizacji, cyfrowej transformacji biznesu, e-commerce i marketingu.

Doświadczony lider w kreowaniu biznesu, w zarządzaniu operacyjnym i zarządzaniu projektami, w budowaniu zespołu i motywowaniu pracowników. Współpracuje z kluczowymi interesariuszami w celu definiowania, dostarczania i ciągłego rozwoju produktu.

Absolwent Executive MBA na Uniwersytecie Sztokholmskim. Kierownik R&D w różnych projektach technologicznych współfinansowanych ze środków UE. Posiada doświadczenie w realizacji różnorodnych projektów non-profit dedykowanych kobietom i młodzieży.


Stanisław Alwasiak
Project development and social innovation practitioner and manager

Stanisław Alwasiak

Praktyk i menedżer ds. rozwoju projektów i innowacji społecznych.

W swoim portfolio posiada kilka projektów wspierających migrantów przybywających z Ukrainy do Polski realizujących zadania w zakresie integracji migrantów, rozwoju umiejętności językowych i przedsiębiorczości oraz wysiłków na rzecz integracji społecznej. Projekty te koncentrowały się na obszarach e-learningu, szkoleń, warsztatów z budowania narzędzi edukacyjnych dla migrantów. 15-letnie doświadczenie eksperckie w zdobywaniu grantów ze środków UE m.in. Erasmus, ale także USAID, Banku Światowego kształtowało się dzięki międzynarodowym projektom w Polsce, Europie Wschodniej, Kaukazie i Azji Centralnej. Zaangażowany w rozwój innowacji społecznych wspierających edukację kobiet z wykorzystaniem ICT w Narodowym Programie Innowacji Społecznych, Rozwoju Młodzieży oraz współpracy europejskiej. Koncentruje się na innowacjach społecznych łączących rozwój biznesu, finansowanie publiczne i aktywizm obywatelski oraz działania pro bono.


krzysiek-kunc
Krzysztof Kunc
Product Designer,
UX Specialist

Krzysztof Kunc

Product Designer i Specjalista UX z zakresu projektowania interakcji i interfejsów użytkownika.

Wieloletnie doświadczenie w branży IT w projektowaniu i zarządzaniu projektami zdobywał m.in. w Onet.pl gdzie od przez kilka lat pełnił funkcję Head of Web Architect & Design Studio oraz w Barcelonie w Grupie Intercom, gdzie kierował projektami marketingowymi. Obecnie pracuje w branży gamingowej, gdzie zajmuje się prowadzeniem projektów gier i produktów badawczo-rozrywkowych. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku Informacji Naukowej. Współzałożyciel projektu integracji społecznej Polaków W Katalonii –  PoloniaBarcelona.pl działającego przy współpracy z Konsulatem Polskim w Barcelonie.


Katarzyna Pilch

Principal Investigator, Research Assistant and Peer-Reviewer, Project manager

Master of Philosophy in Education (Arts, Creativity & Education) from University of Cambridge, BA in Cognitive Science from University of Southern California. Experienced in educational and cultural projects: The Fitzwilliam Museum (Cambridge), Joint Educational Project – JEP (Los Angeles). Research Assistant, Peer-Reviewer and Principal Investigator.


Katarzyna Smolińska

Office Manager