Stiftelsen Minerva Szwecja Stiftelsen Minerva jest fundacją założoną w 1992 roku. Od 28 lat zajmuje się działalnością edukacyjną w tym organizacją seminariów oraz opracowywaniem i wdrażaniem programów mentorskich. Realizuje projekty UE i buduje sieci współpracy lokalnej w regionie Dalarna. Minerva to centrum wiedzy dla kobiet i mężczyzn w zakresie przywództwa, zarządzania i promocji zasady równości szans w Dalarnie, Szwecji i Europie.

Działania: realizacja programów mentorskich dla firm i organizacji pozarządowych zarówno lokalnie w regionie Dalarna jak też w całej Szwecji.