Projekt INTEGRART ma na celu zbadanie możliwości integracji migrantów ze społecznością lokalną poprzez nieformalną edukację opartą na cyfrowej kreatywności. 

Naszym zadaniem jest stworzenie nowego innowacyjnego rozwiązania wspierającego aktywne poszerzanie kompetencji migrantów oraz zachęcanie ich do poszukiwania nowych, innowacyjnych i interaktywnych metod uczenia się i integracji ze społeczeństwem.

Partnerstwo polsko-holendersko-norweskie zostało stworzone w celu wypracowania rozwiązań dla obserwowanych problemów integracji migrantów w Polsce i innych krajach europejskich, zwłaszcza pochodzących z Ukrainy i Europy Wschodniej, ale także Polaków migrujących do Holandii czy Norwegii. Inspiracją i wsparciem dla integracji migrantów, zwłaszcza tych przemieszczających się z Ukrainy do Polski, byłyby doświadczenia Norwegii, która przyjęła i gości znaczną liczbę imigrantów z krajów spoza UE.

Integrart angażuje migrantów w pomaganie ich grupie rówieśniczej w pobudzaniu kreatywności, integrowaniu wiedzy i umiejętności, łączeniu ich oczekiwań i potrzeb z realnymi możliwościami oraz ich zainteresowaniami i osobistymi celami.

PROJEKT INTEGRART

Partnerzy projektu zapraszają migrantów jako współprojektantów i współtwórców do odkrywania najlepszych sposobów na lepszą integrację poprzez ukierunkowane projekty audiowizualne.

CEL PROJEKTU


Celem projektu jest opracowanie kompleksowego systemu i narzędzi wspierających integrację migrujących liderów obywatelskich z wykorzystaniem cyfrowych narzędzi wspierających ich kreatywność poprzez sztukę. Większość ich szkoleń opiera się na indywidualnie przygotowanym wsparciu budującym umiejętności i kompetencje cyfrowe. Szczególny nacisk w projekcie INTEGRART kładzie się na wsparcie migrantek i dziewcząt.

Podstawą szkolenia jest nagrodzona znakiem jakości 2018 Horyzont Europa platforma SMRT.BIO, która mierzy mocne strony i pasje poprzez testy psychometryczne, które pomagają migrantom budować indywidualne plany rozwoju kompetencji cyfrowych.