O nas

Przedszkole zostało wybudowane w 1953 roku. Budynek był projektowany dla potrzeb przedszkola i nigdy nie zmieniał swojej funkcji, zawsze służył dzieciom z krakowskiej dzielnicy Grzegórzki. W 2002 roku Rada Miasta Krakowa nadała placówce imię Św. Mikołaja, co jeszcze bardziej związało nas z dzielnicą zawsze będącą w obrębie parafii św. Mikołaja.
Przedszkole jest małą przyjazną placówką. Od września do czerwca czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.30. Do dyspozycji dzieci przeznaczone są cztery sale zabaw i duży, dobrze wyposażony ogród. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola podzielone są na cztery 25 osobowe grupy, według wieku. Edukację w każdej grupie prowadzą dwie nauczycielki oraz pomoc nauczyciela.

Staramy się, aby nauczycielki nie zmieniały sie w ciągu czteroletniego okresu uczęszczania dziecka do przedszkola. Kadra pedagogiczna przedszkola realizuje program zindywidualizowany do potrzeb każdego dziecka. Wysokie kwalifikacje oraz doświadczenie zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli gwarantują wysoki poziom realizacji wspomagania indywidualnego rozwoju wychowanków.

Dodatkowo realizowane są również programy pomocnicze:

  • „Bezpieczny Przedszkolak”- program kształtujący postawę bezpiecznego zachowania się dzieci w wieku przedszkolnym autorstwa mgr Angeliki Mazurczyk
  • Program autorski poszerzający zainteresowania i umiejętności plastyczne dzieci 5-6 letnich autorstwa mgr Marii Rosół i mgr Danuty Domańskiej
  • Zastosowanie ćwiczeń gimnastyki mózgu (kinezjologii Edukacyjnej) w ramach zajęć wyrównawczych autorstwa mgr Iwony Sauczek
  • Program poszerzający zainteresowania i umiejętności aktorskie dzieci 5,6-letnich „Mały artysta” autorstwa mgr Renaty Gluzińskiej
  •  Program kółka przyrodniczego wspomagający edukację przyrodniczą dziecka w zakresie hodowli zwierząt „Miłośnik zwierząt” autorstwa p. mgr Anna Węglarz
Ponadto dzieci mają możliwość uczęszczania na zajęcia dodatkowe takie jak język angielski, akompaniament i oprawa muzyczna oraz współudział w prowadzeniu zajęć rytmiczno-muzycznych, oraz jazda na łyżwach.

Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do podjęcia obowiązków szkolnych, o czym świadczą wykonywane badania.

Adres

Przedszkole Samorządowe nr 90
im. Świętego Mikołaja w Krakowie
ul. Księdza Władysława Gurgacza 1
tel: 012 421 13 06
email: przedszkole90@o2.pl

Lokalizacja