Grupa III

Zamierzenia

Jesienne krajobrazy

Oglądać będziemy ilustracje przedstawiające krajobrazy lasu i parku. Następnie podzielimy fotografie na dwie grupy(las, park).Uzasadnimy swój wybór, wymienimy elementy  charakterystyczne dla lasu i dla parku. W zabawie parateatralnej ,,Alejka w parku” będziemy odgrywać rolę drzew. Poznamy wiersz D.Gellner ,,Jesieny pociąg”. Wykonamy pracę plastyczną ,,Jesienny pociąg”. Poznamy wiersz M.Konopnickiej ,,Jesienią”. Uczestniczyć będziemy w zabawie oddechowej ,,Wirujące liście”. -W zabawie ,,Zagadki Gagadka” kształtować będziemy orientację przestrzenną. Spacerować będziemy wokół przedszkola i obserwować zmiany jakie zachodzą w przyrodzie. Pozbieramy liście, kasztany, rzołędzie i inne skarby jesieni. Poznamy piosenkę ,,Jesienny walczyk” sł. A.Galica, muz. T.Pubisiak. Ćwiczyć będziemy narządy artykulacyjne na podstawie tekstu P.Siewiera-Kozłowska ,,Jesienne liście”

Owoce i warzywa jesienią

Posłuchamy utworu J.Cygana ,,Owocowy karnawał”. Poznamy zabawę paluszkową wg. K.Sąsiadka ,,Paluszek i gruszka”. Za pomocą dotyku określimy, co jest w pudełku uczestnicząc w zabawie ,,Magiczne pudełko”. Zapoznamy się z wierszem B.Lewandowskiej ,,Stragan Pani Jesieni”. Rozpoznamy i nazwiemy warzywa, określimy części jadalne (korzeń, liść, łodyga. W zabawie ,,Moja spiżarnia” będziemy przeliczać, porównywać liczebność zbiorów, posługiwać się pojęciami wyżej, niżej. W zabawie ,,Ręka badacza” usprawniać będziemy pracę mózgu wg.Denisona ,,Policz, pokaż, ułóż-zabawy matematyczne.-Doskonalić będziemy motorykę małą, utrwalimy litery drukowane ,,E” w zabawie ,,Literkowa kronika”. W zabawie bilet na bal” wyszukamy i zaznaczymy w gazetach litery a, A, o, O, e, E. Pracować będziemy w grupach.

Jesień może być wesoła

Nauczymy się „Jesiennej piosenki”. Z kasety magnetofonowej rozpoznawać będziemy odgłosy zjawisk atmosferycznych, takich jak: padający deszcz, burza, ulewa, oraz głosy ptaków. Po wysłuchaniu opowiadania H. Bechlerowej pt. „Jedna złota kropla”, obejrzymy doświadczenie z parującą wodą wyjaśniające powstawanie deszczu. Natomiast po obejrzeniu obrazu Zdzisława Kruszyńskiego „Ratusz w deszczu” i wysłuchaniu wierszyka H. Szayerow „Deszcz się uparł” namalujemy metoda „mokre w mokre” pracę pt. „Miasto w deszczu”.

 

Dni Tygodnia

Oglądać będziemy kalendarze, rozmawiać nt.: Do czego są potrzebne?, Co dzieje się w przedszkolu w poszczególnych dniach tygodnia?. Po wysłuchaniu wierszyka J. Brzechwy „Tydzień” ułożymy historyjkę obrazkową do treści wiersza, oraz umieścimy podpisy z nazwami dni tygodnia pod odpowiednimi ilustracjami. Wykonamy własne kalendarze wg propozycji E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. Nauczymy się zabawy z Klanzy „Magiczna liczba siedem”. Po wysłuchaniu wierszyka „Jak mówią dni tygodnia” wykonamy sylwety poszczególnych dni. Zapoznamy się z wierszykiem W. Chotomskiej „Jak biedronka zgubiła kropki” i będziemy przeliczać kropki poszczególnych biedronek.