Zamierzenia grupa 1

Zamierzenia

MARZEC CZARODZIEJ

Poznamy wiersz B.Formy ,,Przybycie wiosny”. Poznamy kwiat, który jest pod ochroną  Przebiśnieg. Poznamy zabawę usprawniającą narządy mowy ,,Wyprawa piłki” Grażyny Wasilewicz. Uczestniczyć będziemy w ćwiczeniach słuchowych – wypowiadanie zrytmizowanego tekstu w połączeniu z ruchem-sylaba rytmiczna ,,ta”. Spacerować będziemy wokół przedszkola, prowadzić będziemy obserwacje przyrodnicze. Poznamy piosenkę ,,Wierzbowe kotki”. Wykleimy kontur krokusa kawałkami bibuły. Wyjaśnimy znaczenie przysłowia ,,W marcu jak w garncu”. Wykonamy kolorowe kanapki wiosenne. Założymy zielony kącik w Sali. Zgromadzimy cebulki kwiatów i warzyw.

PAMIĘTAJCIE O NAS… PTAK

Ptaki i ptaszki – Pokaz obrazków ukazujących (wróbel, sikorka, bocian, jaskółka), Odlatują czy zostają? – Podział ptaków na dwie grupy: ptaki odlatujące do ciepłych krajów, ptaki pozostające u nas, Ptaki z karmnika -utrwalenie nazw ptaków wcześniej poznanych, Zabawa integracyjna” Ptaszki”„ Poznajemy ptaki” prezentacja multimedialna, 3. „Ptaki” zabawa ruchowa, Zabawa orientacyjno– porządkowa „ Ptaszki do karmnika”, Wysłuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „Gawronek poznaje zimę”, Rozmowa na temat treści wysłuchanego utwór, Zabawa „Liczymy duże i małe gawrony”, Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Ukryte ptaszki”, Zabawa dydaktyczno ruchowa ,,Jakie to ptaki”, Zabawa ruchowo naśladowcza ,,Zamieniamy się w ptaki”, Zabawa dydaktyczna ,,Ptaki cudaki”, „Wróbelki” – zabawa ortofoniczna połączona z ruchem ciała.

PTAKI

Zabawa ruchowa „Słońce i krople wody”, Ćwiczenia logopedyczne-Ptaki, Wprowadzenie do tematu zagadką, Zabawa dydaktyczna „ Skowronki” „Czyj to głos?”– Zgaduj-zgadula, Ćwiczenia oddechowe ,,Ptasie piórka” ,,Ptasia orkiestra” – zabawa muzyczna z wykorzystaniem instrumentów, Zabawa „Podajemy sobie piórko”, Opowiadanie historyjki „Co ptaki robią wiosną?” , 3.Zabawa przy piosence „Bociek”, Zabawa z wiosennym wiatrem „ Siny wiatr, słaby wiatr”, Nauka piosenki „Bociek” muzyka M. Kaczurbina, Słuchanie piosenki rozmowa na temat piosenki, Zabawa „Bocian i żaby”, Rozwiązywanie zagadek o oznakach wiosny, Wskazywanie cech ptasich bociana.