Zamierzenia grupa 1

Zamierzenia

Mikołaj jest tuż, tuż

Stwarzanie atmosfery tajemniczości i zaciekawienia w oczekiwaniu na spotkanie ze Świętym Mikołajem. Nauka piosenki pt. „Mikołaj jedzie samochodem”. Udział w zabawach ilustrujących treść piosenki Poznanie historii Św. Mikołaja w opowiadaniu pt. „ Dobrze być dobrym”. W zabawie dydaktycznej „Gdzie jest tygrysek?” – ćwiczenie i używanie zwrotów typu:  pod krzesłem, na stole, pod wózkiem, w szafie, Udział w spotkaniu z Mikołajem – wspólne przeżywanie chwil radości.Za chęcanie dzieci do rozmów i wypowiedzi na temat otrzymanych prezentów.

 

Pomóżmy ptakom przetrwać zimę

Obserwacja ptaków w ogrodzie i rozpoczęcie systematycznego dokarmiania ptaków. Słuchanie opowiadań: Czesława Janczarskiego; Domek do wynajęcia, oraz Hanny Łochockiej; „O wróbelku Elemelku, pustym brzuszku i rondelku” Wzbogacanie wiedzy o życiu i zwyczajach ptasich, poznanie kilku gatunków, które żyją blisko nas: wróbel, gołąb, gawron, sroka, sikorka. W zabawach ruchowych będziemy naśladować ptaki i ćwiczyć narząd mowy na zgłoskach : ćwir, kra, miau, hu-hu. W zabawie „Sroka złodziejka” będziemy ćwiczyć spostrzegawczość i zauważać co zginęło spośród zgromadzonych przedmiotów. Wykonamy pracę plastyczną „Ptaszki w karmniku metodą zaginania i wyklejania.

 

W całym domu pachnie lasem, bo już święta są za pasem

Porozmawiamy na temat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia – odwołamy się do własnych przeżyć i obserwacji. Wykonamy łańcuch z kolorowego papieru, a potem przyozdobimy nim choinkę. Nauczymy się kolędy „Przybieżeli do Betlejem”, oraz pastorałki pt. „Gwiazda”. Weźmiemy udział w uroczystym spotkaniu wigilijnym z całą społecznością przedszkola. Będziemy wspólnie kolędować.

 

Przyszła do nas zima

Posłuchamy opowiadania H. Babińskiej pt. „O królu i jego czterech córkach”. Wspólnie wykonamy portret Pani Zimy z papieroplastyki. Nauczymy się piosenki pt. „Zima”  Będziemy rozwiązywać zagadki słowne na temat pór roku, ustalimy  kolejność ich następowania na podstawie własnych doświadczeń, oraz ilustracji