Zamierzenia grupa 2

Zamierzenia

Legendy Krakowa

 Poznamy legendę o smoku wawelskim oglądając teatrzyk sylwet, ułożymy historyjkę obrazkową .Próbujemy przejść odważnie koło jaskini smoka i wymyślimy jak pozbyć się go w grzeczny sposób. Bawimy się w zabawy integracyjne Metodą Pedagogiki Zabawy „Dziwne kroki” , „Smocze kroki”, „Smok goni swój ogon”. W zabawie dydaktycznej „Smocze sylaby”  dzielimy wyrazy na sylaby z równoczesnym  darciem papieru kolorowego, który wykorzystamy później do pracy plastycznej (wyklejanie sylwety smoka).Reagujemy na umówione sygnały w zabawie „Figury smoka”. Posługujemy się słowami określającymi położenie przedmiotu w przestrzeni: nad, na, między, pod, w,  w zabawie „Smok i jama”. Ćwiczymy oddech w zabawie „Skaczące kuleczki smoka ziejącego”. Poznamy legendę „O dwóch braciach, którzy budowali Kościół Mariacki”. Budujemy wieże kościoła z klocków, określamy ich wielkość. Stemplujemy wieże  na kartce. Bawimy się w zabawę manipulacyjną „Podaj cegłę” z użyciem klamerek do bielizny. Poznamy legendę „Przerwany hejnał”. Rozpoznamy hejnał spośród innych melodii. Rozwiążemy quiz o legendach. Zagramy w grę ścigankę „Podróż po Krakowie”.

Czekamy na wiosnę

Posłuchamy opowiadania Olgi Masiuk ,,Koty i kotki”. Weźmiemy udział w zabawie sensorycznej ,,Bazie”. Nauczymy się nowego masażyku wg. Beaty Gawrońskiej ,,Coraz cieplej”. W zabawie słuchowej ,,Ile, tyle” podzielimy nazwy przedmiotów na sylaby. Poznamy nową zabawę paluszkową ,,Nikt się nie spodziewa” M. Barańskiej. Poznamy wiersz J. Kulmowej ,,Marzec”. Rozwiążemy zagadki słuchowe z zabawie ,,Marcowy garnek”. Poznamy opowiadanie A. Frączek ,,Na pawlaczu”. Założymy zielony ogródek w sali. Zgromadzimy cebulki kwiatków i warzyw. Wsadzimy pietruszkę, buraczki, cebulkę. Założymy hodowlę fasoli na gazie w słoiku z wodą.