Zamierzenia grupa 3

Zamierzenia

NOWY ROK

Poznamy wiersz H.Bechlerowej ,,Nowy Rok”. Porozmawiamy na temat jego treści.Uczestniczyć będziemy w zabawie ruchowej ,,Parasole Nowego Roku”. Konstruować będziemy z różnych materiałów ,,Pałac Nowego Roku”. Oglądać będziemy  różne rodzaje kalendarzy. Porozmawiamy na temat podobieństw i różnic w ich wyglądzie, do czego służy kalendarz? W jaki sposób można go wykorzystać?.Poznamy piosenkę ,,U zegarmistrza gra muzyka”. Nauczymy się jej śpiewać.Wykonamy zegar z kukułką wykorzystując kolorowy papier, nożyczki.Uczestniczyć będziemy w zabawie ruchowej z elementami ćwiczeń ortofonicznych ,,W pracowni zegarmistrza”.Poznamy wiersz Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Różańskiej ,,Dwanaście miesięcy”. Nauczymy się wiersza a treść ilustrować będziemy ruchem.Posłuchamy wiersza Stanisława Karaszewskiego ,,Pory roku”. Na podstawie fragmentu wiersza będziemy uczestniczyć w zabawie muzyczno-rytmicznej ( rytmizujemy tekst uderzając o kolana, o podłogę, o dłonie partnera, klaszcząc w swoje dłonie).

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Rozwiążemy zagadki słowne wprowadzające w tematykę tygodnia (babcia, dziadek).Zapoznamy się z wierszem  J.Papuzińskiej   Fotografie”.Porozmawiamy na temat wiersza.Uczestniczyć będziemy w zabawie ruchowej ,,Uwaga zdjęcie”.W zabawie ,,Etapy życia” ułożymy postacie w odpowiedniej kolejności ( od niemowlaka do dziadka).Poznamy piosenkę ,,Dziadku nasz kochany”. Śpiewać będziemy zespołowo i indywidualnie.W zabawie ,, Magiczny kufer” nazwiemy przedmioty z młodości dziadków i babć.Poznamy zabawy naszych dziadków ,,Guma”, ,,Klasy”, ,,Brudne ręce”.Posłuchamy opowiadania A.Galicy ,,Pierniczki”.

DOKARMIAMY ZWIERZĘTA ZIMĄ

W atlasach oglądać będziemy ilustracje ptaków, przypomnimy sobie, które z nich odleciały na zimę, a które zostały w kraju. Opowiemy o ich wyglądzie zewnętrznym i cechach. Podczas spacerów w okolicach przedszkola obserwować będziemy zachowania różnych ptaków. Wysłuchamy fragmenty książki „Borodziej”. Zapoznamy się z wierszykiem „Domek dla ptaszków”. Wykonamy pracę plastyczną nt. „Ptasia stołówka”, z wykorzystaniem różnego rodzaju materiału plastycznego.

 

ZABAWY ZIMOWE

Podczas spacerów i zabaw w ogrodzie obserwować będziemy zmiany zachodzące w przyrodzie. Po wysłuchaniu wierszyka L. Konopińskiego „Zima”, rozmawiać będziemy o naszych ulubionych sportach i zabawach zimowych. Nauczymy się piosenki „Pani Zimo”. Poznamy zabawę muzyczno – ruchową do piosenki „Zabawa zimowa”.