Zamierzenia grupa 3

Zamierzenia

● Wiosenne obserwacje przyrody

Poznawanie zwierząt  i owadów zamieszkujących łąkę. Rozpoznawanie i naśladowanie dźwięków przez nie wydawanych ( osa, mucha, konik polny, bocian, żaba,  Tworzenie ilustracji muzycznej do opowiadania „Łąka wiosną” Cechy charakterystyczne owadów: budowa ciała, ilość  odnóży, sposób życia, poruszania się . Ciekawostki z życia biedronek, mrówek, motyli czy żab.

Barwy ochronne zwierząt – wyjaśnienie celu tej umiejętności na przykładzie opowiadania „Żabki w czerwonych czapkach” Praca plastyczna „Motyle” – technika papieroplastyka, zwrócenie uwagi na symetrię w wyglądzie skrzydeł.

Wzbogacanie wiadomości na temat rozwoju roślin: etapy rozwoju, co roślina potrzebuje do życia, w jaki sposób o rośliny należy dbać? Pielęgnacja kwiatów zasadzonych w ogrodzie.

Różnice i podobieństwa pomiędzy kwiatami – badanie zmysłem wzroku, dotyku i węchu. Słuchanie fragmentu książki A. Saint Exupery pt. „Mały Książe”- rozmowa o tym jak chłopiec dbał i troszczył się o swój kwiat. Oglądanie albumów i ilustracji kwiatów. Wykonanie prac plastycznych pt. „Kwiaty”

Swobodna ekspresja taneczna „Taniec kwiatów” – ilustrowanie muzyki ruchem.

Udział w zabawach słownikowych i rysunkowych rozwijających twórcze myślenie.

● Mama, tata  i ja

Słuchanie opowiadania pt. „Zajączek z rozbitego lusterka”- budzenie u dzieci wrażliwości na dobre i złe zachowanie. Słuchanie wierszy uznanych polskich autorów o tematyce rodzinnej; np. D. Wawiłow, J Ratjczak, T. Kubiak, i inne. Malowanie lub rysowanie  portretów swoich rodziców.

Jaka jest mama, jaki jest tata? Co lubią robić? – swobodne wypowiedzi, uważne słuchanie wypowiedzi innych kolegów i koleżanek.

Wymyślanie i prezentacja zagadek ruchowych ilustrujących zachowania i pracę wykonywaną przez rodziców. Nauka piosenek: „Familijny blues”, „Wesoła rodzinka”

Słuchanie  czytanej  książki  Joanny Papuzińskiej pt. „Nasza mama czarodziejka”

Przygotowanie i prezentacja przedstawienia z okazji Święta Mamy i Taty : nauka tańców , wiersza i okolicznościowych piosenek. Każde dziecko przygotuje też upominek dla swoich rodziców.