Zamierzenia grupa 3

Zamierzenia

Jesienny Świat

 Rok ma cztery pory roku – zauważanie rytmicznej ich przemienności , układanie kalendarza pór roku w zespole, układanie kalendarza z wykorzystaniem kolorowych kartoników.

Tworzenie własnego kalendarza – kolorowanie zgodnie z ustalonym rytmem.

Zauważanie różnic i zmian zachodzących w przyrodzie w kolejnych porach roku, dokonywanie wyboru właściwych ilustracji.

Obserwacje przyrody w trakcie spacerów, gromadzenie kasztanów, liści, żołędzi. Założenie kącika przyrodniczego poświęconego nowej porze roku.

Nauka piosenek „Jarzębina” i „Muchomorek” Zapamiętywanie słów i melodii, zachęcanie do występów indywidualnych, śpiew przy akompaniamencie pianina. Instrumentacja z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych. Ilustracje plastyczne na temat jesieni: wydzieranka z kolorowego papieru, malowanie farbami plakatowymi. Zapoznanie i wspólne przygotowanie gry matematycznej „Jesienny wyścig”. Przygotowanie trasy wyścigu, ustalenie zasadzek i premii.

Wykorzystanie kasztanów i orzechów do zabaw w przeliczanie z zachowaniem zasad i prawidłowości liczenia, do ćwiczeń w kształtowaniu orientacji przestrzennej.

Wykorzystanie tworzywa przyrodniczego do tworzenia układów rytmicznych, samodzielne kontynuowanie rozpoczętych rytmów.

Ćwiczenie ust, warg ,  języka i policzków podczas aktywnego słuchana jesiennych  bajek logopedycznych .

Jesień w lesie

Oglądnie ilustracji przedstawiających las i jego mieszkańców. Przypomnienie  jakie zwierzęta żyją w lesie jakie mają zwyczaje związane z przygotowaniem do nadejścia zimy. Układanie z puzzli sylwet zwierząt. Rozwiązywanie zagadek słownych i słuchowych. Słuchanie wiersza „Na leśnej polanie”. Gromadzenie w kąciku przyrody darów jesieni takich jak : kasztany , żołędzie, szyszki orzechy, mech.  Ćwiczenia w przeliczaniu na konkretach oraz tworzeniu jesiennych  kolekcji. Nauka piosenki „Leśna muzyka” – instrumentalizowanie piosenki za pomocą instrumentów perkusyjny

Uliczne sygnały

Spacer na pobliskie skrzyżowanie – obserwowanie ulicznego ruchu oraz przejścia  dla pieszych. Utrwalanie znaczenia kolorów sygnalizacji świetlnej, oraz sposobu korzystania z przejść dla pieszych ( zebra). Nauka rymowanek ułatwiających bezpieczne sposoby przechodzenia przez jezdnię. Oglądanie wybranych znaków drogowych oraz zapoznanie się z ich znaczeniem. Utrwalenie nazw figur geometrycznych . Ćwiczenia artykulacyjne z wykorzystaniem wiersza „Szosa w deszczu moknie” Wykonanie pracy plastycznej „Jak bezpiecznie przejść na drugą stronę?” Nauka piosenki „Uliczne sygnały”