Zamierzenia grupa 4

Zamierzenia

Nasza droga do przedszkola

Wybierzemy się na spacer po okolicy, zwrócimy uwagę na charakterystyczne elementy drogi; sygnalizator świetlny, przejście dla pieszych, znaki drogowe, chodniki itp. Porozmawiamy na temat obrazków przedstawiających zachowania na drodze. Rozwiążemy zagadki słowne i obrazkowe. Wyciągniemy wnioski z zachowania bohatera wiersza W. Chotomskiej – „Pies z ulicy Bałamutów” oraz nauczymy się wiersza, „Gdy zamierzasz przejść ulicę”. Utrwalimy w zabawach „Sygnalizacja świetlna”, „Na ulicy” zasady korzystania z ruchu drogowego. Oglądniemy wybrane znaki drogowe i podzielimy je wg znaczenia. Zagramy w grę z kostką „Wyścigi samochodowe”. Poznamy numery alarmowe: 999, 998, 997. 112.

Jesień w parku

Będziemy obserwować przyrodę jesienią. Wzbogacimy kącik przyrody o liście  i owoce drzew i krzewów. Będziemy je rozpoznawać i nazywać. Podpiszemy gotowymi napisami- kasztany, żołędzie, orzechy. Wyjaśnimy znaczenie słów „dary jesieni”. Porozmawiamy na temat zmian zachodzący jesienią w przyrodzie. Wykonamy pracę plastyczną pt. „Barwy jesieni” wykorzystując zebrane liście drzew. Rozwiążemy zagadki słowne o darach jesieni. Wysłuchamy wiersza B. Lewandowskiej „Kolorowy bukiet”. Poszukamy odpowiedzi na frapujące pytania, – Dlaczego liście zmieniają kolor? Dlaczego spadają z drzew? Wykorzystamy liście do zabaw ruchowych i oddechowych.

Jesienna przyroda

Wzbogacanie wiadomości na temat zachowań zwierząt jesienią, wysłuchanie teatrzyku kukiełkowego pt. „Przygotowanie do zimy”, oraz wiersza M. Kownackiej pt. „Chudy zimy nie przetrzyma”. Wzbogacanie słownika o nowe słowa, np. hibernacja. Prezentacja kryjówek zwierząt i łączenie ich w pary. Praca plastyczna „Gawra dla niedźwiedzia” Udział w zabawie matematycznej „Skarby wiewiórki Basi”: przeliczanie, porównywanie liczebności. Ćwiczenia w komunikacji i konstruowaniu dłuższych wypowiedzi. Udział w zabawach ruchowych: „Wiewiórki”, „Spacer w lesie”, „Ptaki do gniazd”. „Kosz pełen skarbów”, czyli dotykamy, poznajemy i opisujemy. Co robią owady jesienią – burza mózgów.  Oglądnie prezentacji „Owady jesienią i zimą” Kącik czytelniczy – poznanie liter:  L i T. Wielozmysłowe poznawanie liter Niegraficzne odtwarzanie wzoru liter, kreślenie liter  metodą M. Bogdanowicz, odszukiwanie w tekście , kreślenie liter po śladzie.