Zamierzenia grupa 4

Zamierzenia

Wszystkie dzieci nasze są!

Czynny udział w zabawie z okazji Dnia Dziecka. Codzienne przygotowania w kuchni „wesołych kanapek” dla młodszych przedszkolaków. „Mam prawo do…….” „Koledzy z dalekich krajów” – zabawy dydaktyczne ; rozmowy na temat wyglądu, życia, odczuć dzieci z innych krajów; czytanie tekstów. „Co kto lubi” – zabawy w kole. „Zabawy z Supełkiem” ćwiczenia w odejmowaniu; kodowanie liczby elementów w zbiorze za pomocą liczb i znaków matematycznych. „Czytam i liczę” – zabawy dydaktyczne ; czytanie tekstu; próby wpisywania liczb; wykonywanie czynności matematycznych z wykorzystaniem zbiorów zastępczych. Oglądanie kartek z dziećmi całego świata, rozpoznawanie skąd pochodzą, gdzie mieszkają(zagadki).Spotkanie z mamą Ignasia przybliżające Indie. Propozycje zabaw z chustą animacyjną: Podczas oglądania książeczek i czasopism dla dzieci rozmowy na temat zabaw w domu ,na podwórku ,zwrócenie uwagi na bezpieczną zabawę, wykorzystanie pomocy z zestawu „Bezpieczna droga” . „Zostań moim przyjacielem” – rozmowa z dziećmi na podstawie wiersza E. Rozdoby. Wyjście do straży pożarnej na spotkanie ze strażakami. Zabawy ze strażakami. Warsztaty przyrodnicze na temat małych mieszkańców łąk z wykorzystaniem mikroskopów.

 

Do widzenia ,przedszkole

Słuchamy opowiadania „Żegnaj przedszkole! Witaj szkoło!” Olgi Masiuk. Rozmawiamy na temat emocji, jakie towarzyszą w związku z przejściem do szkoły. W zespołach robimy „Laurkę na pożegnanie”. ”Wspominamy” najlepsze i najtrudniejsze chwile w przedszkolu, rysujemy je. Rozwiązujemy kalambury i krzyżówki. Przypominamy sobie ulubione zabawy muzyczno – ruchowe. Przygotowujemy wiersze, piosenki i tance na uroczystość z okazji zakończenia przedszkola. Wspólnie ze wszystkimi przedszkolakami bierzemy udział w „Pożegnaniu przedszkola”.

 

Tato, czy już lato ?

Idziemy na warsztaty do Muzeum Etnograficznego na warsztaty pt .”Lato”. Słuchamy wierszy „Tato, czy już lato?” , „Na wakacje ruszać czas” Barbary Szelągowskiej. Rozmawiamy na temat wakacyjnych planów. Rozwiązujemy zagadki „Co kojarzy się z wakacjami? ”Bawimy się w zabawę dydaktyczną  „Co włożę do plecaka?”. Ustalamy podczas burzy mózgów co to znaczy „bezpieczne wakacje”. Malujemy na kartkach „Kodeks bezpiecznych wakacji”. Bawimy się na przedszkolnym placu zabaw- zgodnie korzystamy ze wspólnych urządzeń;  gramy w mini koszykówkę i mini piłkę nożną; rozgrywamy mecze w kilku osobowych zespołach; ćwiczenia w celności piłki do bramki i rzucaniu do kosza.