Ogłoszenia

KONKURS „POZNAJ KRAKÓW” – Pytanie 6

Dla dzieci z grupy I, II , III i IV

Planty Krakowskie, to miejsce dawnej fortyfikacji, czyli murów obronnych miasta wraz z  basztami. Murów otaczających Kraków były dwa, a całe miasto okalała fosa wypełniona wodą.

W ciągu murów obronnych było ponad 40 baszt – wież z otworami strzelniczymi. Każdej baszty bronił określony cech, czyli grupa rzemieślników – np. szewcy czy stolarze.

Zapraszam na spacer plantami i zabawę w poszukiwanie śladów po dawnych basztach, przy okazji można się dowiedzieć czym zajmowali się mieszkańcy Krakowa i jak nazywały się ich zawody.

Aby wykonać ostatnie zadanie, każdy biorący udział musi na karcie pracy zaznaczyć , którą basztę udało się odszukać. Karty pracy będą  do pobrania na stronie internetowej przedszkola, lub już wydrukowane w przedszkolu.

Należy odszukać minimum 5 miejsc, gdzie znajdowały się baszty. Starsze dzieci ( III i IV grupa), powinny dowiedzieć się co oznacza nazwa danej baszty. Np. Baszta Czapników – zajmowali się wyrobem czapek.

Po wykonaniu zadania proszę przynieść  kartę pracy do przedszkola. Życzę owocnych poszukiwań!!!!!!

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 23. 05. 2021 r.

Pomysł i opracowanie : Iwona Sauczek

Dyżur wakacyjny 2020/2021

Nasze Przedszkole  pełni dyżur wakacyjny w miesiącu sierpniu .Zapisy na dyżur przyjmujemy od poniedziałku tj.19.04.2021.Proszę o pobranie karty zapisu w przedszkolu lub z naszej strony internetowej.

Po wypełnieniu karty proszę oddać ją w przedszkolu lub wrzucić do skrzynki .Zapisy trwają do 7.05.2021r. Po tym terminie nie będzie możliwości zapisu dziecka.

Zapisy dzieci z innych przedszkoli w miarę wolnych miejsc będą prowadzone od 17maja do 31 maja 2021r.

Na stronie przedszkola  od dnia 12 maja zostanie podana ilość wolnych miejsc oraz forma dostarczenia karty zapisu.

Dyrektor Anna Węglarz

Ogłoszenie – Konkurs „Poznaj Kraków”

W związku z zamknięciem przedszkoli, chciałam poinformować wszystkich biorących udział w konkursie „Poznaj Kraków”, że przesunięty zostaje termin realizacji  piątego  zadania do 11 kwietnia.

Kolejne, już ostatnie w tej edycji zadanie pojawi się w drugiej połowie kwietnia.

Iwona Sauczek

Witamy wiosnę

https://drive.google.com/file/d/1Q6Q1RJDijAsJd29of1V5ht68BnRW5ous/view?usp=sharing – grupa II wita wiosnę

https://drive.google.com/file/d/1F-1sy8Cq3ZdnCBwnb5Pualp-H0EoDVPM/view?usp=sharing – grupa III wita wiosnę

https://drive.google.com/file/d/1Gv1yO5oY1H7oIe5hk2N5J-OxgBfKnZXK/view?usp=sharing – grupa IV wita wiosnę

KONKURS „POZNAJ KRAKÓW” – Pytanie 5

Dla dzieci z grupy I i II

Zapraszam do wykonania kolejnego zadania, które wymaga spaceru po krakowskich Plantach.

U wylotu ulicy Sławkowskiej w tzw. ogrodzie Florianki w 1886 roku stanął pomnik na cześć 500 rocznicy Unii  polsko- litewskiej.

Marmurowe rzeźby wykonał Tomasz Oskar Sosnowski

Zadaniem jest odszukać ten pomnik i powiedzieć:

Co w dłoni trzyma król, a co trzyma królowa?

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 31.03. 2021r.

Pomysł i opracowanie : Iwona Sauczek

Dla dzieci z grupy III i IV

Zapraszam do wykonania kolejnego zadania, które wymaga spaceru po krakowskich Plantach.

U wylotu ulicy Sławkowskiej w tzw. ogrodzie Florianki w 1886 roku stanął pomnik na cześć 500 rocznicy Unii  polsko- litewskiej.

Marmurowe rzeźby wykonał  Tomasz Oskar Sosnowski

Zadaniem jest odszukać ten pomnik i powiedzieć:

  1. Kim są przedstawione postacie?
  2. Co trzymają w dłoniach?
  3. Co robią  ich prawe dłonie? Co ten gest symbolizuje?

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 31.03. 2021r.

Pomysł i opracowanie : Iwona Sauczek