Ogłoszenia

Zakończenie zajęć na lodowisku


W dniu 15 kwietnia 2019 r.

odbędą się

ostatnie zajęcia na lodowisku.

Mile widziane będą przebrania na ostatnim

w tym sezonie balu na łyżwach.

KONKURS „POZNAJ KRAKÓW” Pytanie 5

WSZYSTKIE GRUPY

 Pomnik Adam Mickiewicza, znajduje się na Rynku Głównym pomiędzy Sukiennicami , a ulicą Sienną.

Pomnik ma wysokość 10 metrów i przedstawia poetę stojącego na postumencie, a u jego stóp, na wielostopniowym  cokole znajdują się

cztery  alegorie: Ojczyzna, Męstwo, Nauka i Poezja

Proszę oglądnąć pomnik Adama Mickiewicza i wykonać następujące zadania:

  • Odszukaj postać alegoryczną symbolizującą Ojczyznę i powiedz:

Jaki ptak siedzi u jej stóp?

  • Policz wszystkie postacie, które znajdują się wokół naszego wieszcza- Adama Mickiewicza.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 14 kwietnia 2019 r.

Rekrutacja do przedszkoli

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2019 r.

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/227093,1812,komunikat,harmonogram_przerwy_wakacyjnej_w_samorzadowych_przedszkolach_prowadzonych_przez_gmine_miejska_krakow_w_lipcu_i_sierpniu_2019_r_.html

KONKURS „POZNAJ KRAKÓW” – Pytanie 4

Ulica Szpitalna ma swój początek przy Małym Rynku i biegnie do plant wzdłuż  teatru im. Juliusza Słowackiego.

Kamienica przy ulicy Szpitalnej 7 wyróżnia się tym, że nad jej wejściem znajduje się wspaniałe i okazałe godło.

 

Proszę odszukać kamienicę przy ulicy Szpitalnej 7 i powiedzieć:

  • Co znajduje się nad jej wejściem?
  • Jaką ta kamienica nosi nazwę…?

 

 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 03 marca 2019 r.