Ogłoszenia

KONKURS „POZNAJ KRAKÓW” – Pytanie 5

Dla dzieci z grupy I i II

Zapraszam do wykonania kolejnego zadania, które wymaga spaceru po krakowskich Plantach.

U wylotu ulicy Sławkowskiej w tzw. ogrodzie Florianki w 1886 roku stanął pomnik na cześć 500 rocznicy Unii  polsko- litewskiej.

Marmurowe rzeźby wykonał Tomasz Oskar Sosnowski

Zadaniem jest odszukać ten pomnik i powiedzieć:

Co w dłoni trzyma król, a co trzyma królowa?

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 31.03. 2021r.

Pomysł i opracowanie : Iwona Sauczek

Dla dzieci z grupy III i IV

Zapraszam do wykonania kolejnego zadania, które wymaga spaceru po krakowskich Plantach.

U wylotu ulicy Sławkowskiej w tzw. ogrodzie Florianki w 1886 roku stanął pomnik na cześć 500 rocznicy Unii  polsko- litewskiej.

Marmurowe rzeźby wykonał  Tomasz Oskar Sosnowski

Zadaniem jest odszukać ten pomnik i powiedzieć:

  1. Kim są przedstawione postacie?
  2. Co trzymają w dłoniach?
  3. Co robią  ich prawe dłonie? Co ten gest symbolizuje?

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 31.03. 2021r.

Pomysł i opracowanie : Iwona Sauczek

Rekrutacja nowych dzieci do przedszkola

W sprawie rekrutacji dzieci wszystkie informacje znajdziecie Państwo na portalu edukacyjnym!

www.portaledukacyjny.krakow.pl

Wypełnione wnioski z załącznikami można wrzucać do skrzynki przedszkolnej po lewej stronie lub przesłać skan na adres przedszkola przedszkole90@o2.pl

                               Dyrektor Anna Węglarz

Zmiana godzin zajęć gimnastyki korekcyjnej

W związku z wyjazdami na zajęcia ruchowe w Tauron Arenie zmieniają się godziny zajęć gimnastyki korekcyjnej:

Dotyczy dni:

Poniedziałek:

Grupa III – 13.45 – 14.30

Grupa II – 14.30 – 15.00

Grupa IV – 15.00 – 16.00

W środę – 10.02, 24.02, 10.03, 24.03, 07.04, 21.04, 05.05, 19.05, 02.06, 16.06 :

Grupa II – 14.00 – 14.45

Grupa I – 14.45 – 15.15

A w pozostałe środy:

Grupa III – 13.45 – 14.30

Grupa I – 14.30 – 15.00

Grupa IV – 15.00 – 16.00

Język angielski

Poniedziałek:

godz. 11.00-12.00 grupa 3

godz.12.30-13.30 grupa 4

Wtorek :

godz. 12.30-13.30 grupa 2

godz.11.00 -12.00 grupa 4

Bal karnawałowy w grupie 3

https://drive.google.com/file/d/1DThbCn2IT04iUE7u5i2FXZaw4kkbHBwY/view?usp=sharing