Ogłoszenia

Rekrutacja do przedszkoli

https://portaledukacyjny.krakow.pl/196467,artykul,rekrutacja_do_przedszkoli.html

Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w lipcu i sierpniu 2019 r.

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/227093,1812,komunikat,harmonogram_przerwy_wakacyjnej_w_samorzadowych_przedszkolach_prowadzonych_przez_gmine_miejska_krakow_w_lipcu_i_sierpniu_2019_r_.html

KONKURS „POZNAJ KRAKÓW” – Pytanie 4

Ulica Szpitalna ma swój początek przy Małym Rynku i biegnie do plant wzdłuż  teatru im. Juliusza Słowackiego.

Kamienica przy ulicy Szpitalnej 7 wyróżnia się tym, że nad jej wejściem znajduje się wspaniałe i okazałe godło.

 

Proszę odszukać kamienicę przy ulicy Szpitalnej 7 i powiedzieć:

  • Co znajduje się nad jej wejściem?
  • Jaką ta kamienica nosi nazwę…?

 

 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 03 marca 2019 r.

KONKURS „POZNAJ KRAKÓW” – Pytanie 3

Nie ma świąt Bożego Narodzenia bez szopki, a najpiękniejsze szopki są oczywiście w Krakowie!!!!!!!

 

Już po raz czwarty Muzeum Historyczne Miasta Krakowa wraz z Krakowskim Biurem Festiwalowym  jest organizatorem akcji „Wokół Szopki – spacerem po Krakowie”

Rok ten jest wyjątkowy, ponieważ  szopkarstwo krakowskie zostało wpisane na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Jest to pierwszy wpis dla Polski na tej prestiżowej liście.

Jak co roku szopki można oglądać na krakowskich placach, w parkach, w witrynach sklepów, hoteli, restauracji i w galeriach handlowych.

W przestrzeni miejskiej umieszczonych zostało  ponad czterdzieści najpiękniejszych szopek różnej wielkości, a wyeksponowano je w podświetlanych gablotach ( szczególnie te największe).

 

Zadaniem  jest  wybrać się na spacer do centrum Krakowa i odszukać co najmniej 5 szopek.

Proszę powiedzieć : Ile szopek udało się odnaleźć?

 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 15 stycznia 2018 r.

 

 

Życzymy owocnych poszukiwań !!!!!!

KONKURS   „POZNAJ KRAKÓW” – Pytanie 2

grupa I i II

 

Na placu Jana Matejki znajduje się Pomnik  Grunwaldzki. Został on wzniesiony w 1910 roku dla upamiętnienia pięćsetnej rocznicy bitwy z zakonem krzyżackim. Ufundował go wybitny kompozytor i polityk Ignacy Jan Paderewski. Został on zburzony w 1939 przez Niemców i zrekonstruowany w 1976 roku.

Pomnik ma 24 metry wysokości, a na szczycie cokołu umieszczono konny posąg króla Władysława Jagiełły.

 

Proszę oglądnąć pomnik i powiedzieć:  Co król Władysław Jagiełło trzyma w dłoniach?

 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 30 listopada 2018 r.

 

grupa III i IV

 

Na placu Jana Matejki znajduje się Pomnik  Grunwaldzki. Został on wzniesiony w 1910 roku dla upamiętnienia pięćsetnej rocznicy bitwy z zakonem krzyżackim. Ufundował go wybitny kompozytor i polityk Ignacy Jan Paderewski. Został on zburzony w 1939 przez Niemców i zrekonstruowany w 1976 roku.

Pomnik ma 24 metry wysokości, a na szczycie cokołu umieszczono konny posąg króla Władysława Jagiełły.

 

Proszę oglądnąć pomnik i  wykonać  następujące zadania:

  • Policz: Ile postaci znajduje się na pomniku Grunwaldzkim?
  • Powiedz: Kim jest postać leżąca u stóp księcia litewskiego Witolda?
  • Odczytaj i powiedz: Jaki napis został wykuty na pomniku na dwóch jego ścianach?

( Można odpowiedzi przynieść zapisane na kartce )

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 30 listopada 2018 r.