Ogłoszenia

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na tych samych zasadach rekrutacyjnych co rekrutacja wcześniejsza (pod uwagę brane są te same kryteria i punktacja).

 

 

TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

 

od 27 maja do 04 czerwca – składanie wniosków o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola nr 90 (tylko forma papierowa) w godzinach pracy przedszkola.

 

19 czerwca godz. 9:00 –  ogłoszenie list zakwalifikowanych i

niezakwalifikowanych.

 

od 21 czerwca do 27 czerwca – potwierdzenie woli przyjęcia

 

 

28 czerwca godz. 9:00 –   ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

oraz liczby wolnych miejsc

Zajęcia dodatkowe

Szanowni  Państwo,

W związku z zawieszeniem strajku i zaleceniem nie prowadzenia zajęć dodatkowych rada pedagogiczna naszego przedszkola postanowiła, co następuje:

Biorąc pod uwagę wiek naszych dzieci oraz fakt, że prowadzone przez nas zajęcia poza pensum obowiązującym, stanowią całość dydaktyczną i przerwanie ich byłoby ze szkodą dla dzieci decydujemy całość zaplanowanych działań w ramach:

– kółek zainteresowań

-konkursu historycznego

– gry muzealnej.

Prosimy Rodziców naszych wychowanków o włączenie się do realizacji tych zadań, szczególnie dokończenie konkursu historycznego i wzięcie udziału w grze muzealnej w dniu 25 maja 2019r.

Konkurs „Poznaj Kraków” – PYTANIE  DODATKOWE

Pytanie dodatkowe jest dla tych uczestników konkursu „Poznaj Kraków”, którzy podczas jego trwania nie zdążyli wykonać jednego zadania i dlatego teraz mogą to uzupełnić odpowiadając na 7 pytanie.

 

Pytanie 7

Na ulicy Floriańskiej 24 znajduje się kamienica o wdzięcznej nazwie „Podedzwony”. To w tej kamienicy swoje warsztaty mieli rzemieślnicy zajmujący się odlewaniem rzeczy z metalu i dlatego w godle znajdują się dzwony.

Proszę policzyć i powiedzieć, ile dzwonów znajduje się w godle tej kamienicy.

 

 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 31 maja 2019 r.

KONKURS „POZNAJ KRAKÓW” – Pytanie 6

 WSZYSTKIE GRUPY

To już ostanie zadanie w tej edycji naszego konkursu, proszę odszukać zabytkową  kamienicę przy ulicy Floriańskiej 1 i na rogu Placu Mariackiego, w której znajdowała się apteka o nazwie „Pod Etiopy”

W aptece tej klienci mogli zaopatrzyć się w wymyślne lekarstwa, a także zakupić doskonałe wina. Dzięki tak doskonałej ofercie apteką interesowało się środowisko artystyczne, a Konstanty Ildefons Gałczyński wychwalał tą kamienicę w swoim wierszu ; Zaczarowana dorożka.

Na pierwszym piętrze tej kamienicy znajduje się płaskorzeźba, która pełniła funkcję reklamową apteki w XVI wieku.

Proszę powiedzieć kogo przedstawia ta płaskorzeźba, kto patrzy z góry na głowy krakowian?

 

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 31 maja 2019 r.

KONKURS „POZNAJ KRAKÓW” Pytanie 5

WSZYSTKIE GRUPY

 Pomnik Adam Mickiewicza, znajduje się na Rynku Głównym pomiędzy Sukiennicami , a ulicą Sienną.

Pomnik ma wysokość 10 metrów i przedstawia poetę stojącego na postumencie, a u jego stóp, na wielostopniowym  cokole znajdują się

cztery  alegorie: Ojczyzna, Męstwo, Nauka i Poezja

Proszę oglądnąć pomnik Adama Mickiewicza i wykonać następujące zadania:

  • Odszukaj postać alegoryczną symbolizującą Ojczyznę i powiedz:

Jaki ptak siedzi u jej stóp?

  • Policz wszystkie postacie, które znajdują się wokół naszego wieszcza- Adama Mickiewicza.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem konkursu, wycieczkę należy udokumentować zdjęciem.

ODPOWIEDZI NALEŻY ZGŁASZAĆ DO DNIA 14 kwietnia 2019 r.