REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na tych samych zasadach rekrutacyjnych co rekrutacja wcześniejsza (pod uwagę brane są te same kryteria i punktacja).

 

 

TERMINY REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ:

 

od 27 maja do 04 czerwca – składanie wniosków o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola nr 90 (tylko forma papierowa) w godzinach pracy przedszkola.

 

19 czerwca godz. 9:00 –  ogłoszenie list zakwalifikowanych i

niezakwalifikowanych.

 

od 21 czerwca do 27 czerwca – potwierdzenie woli przyjęcia

 

 

28 czerwca godz. 9:00 –   ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych

oraz liczby wolnych miejsc