Zamierzenia

„Kto Ty jesteś? – Polak mały”

Po wysłuchaniu wierszyka Cz. Janczarskiego pt. „Co to jest Polska?”, oglądać będziemy albumy, zdjęcia i ilustracje przedstawiające różne regiony naszego kraju. Utrwalimy sobie wierszyk T. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”. Z pociętych części składać będziemy Godło Polski. Po wysłuchaniu wierszyka Cz. Janczarskiego „Barwy ojczyste”, obejrzymy flagę Polski i wykonamy własne flagi z kolorowego papieru. Nauczymy się pierwszej zwrotki Mazurka Dąbrowskiego. Poznamy „Legendę o orlim gnieździe”.

Jak ubieramy się jesienią?

Po wysłuchaniu opowiadania „Jak wróbelek Elemelek zgubił pantofelek”, poznamy zabawę dydaktyczną „Pantofelki”. Po wysłuchaniu wierszyka „Cztery parasole”, dobierać będziemy w pary takie same parasole. Nauczymy się pierwszej zwrotki wierszyka. „Ubierać” będziemy szablony postaci z uwzględnieniem kolejności zakładanych strojów. Ozdobimy papierowe ubranka.

Poznajemy poezję Juliana Tuwima

Po wysłuchaniu wierszyków „Okulary” i „Słoń Trąbalski” poznamy zabawę dydaktyczną „Ciepło – zimno”. Po wysłuchaniu wierszyka „Lokomotywa” rozwiązywać będziemy zgadywanki słuchowe – „Pojazdy”. Naśladować będziemy bohaterów wierszyków „Ptasie radio” i „Ptasie rozmowy”. Po wysłuchaniu wierszyków „O Panu Tralalińskim” i „Dwa Michały” śpiewać będziemy ulubione piosenki i tańczyć do nich. Po wysłuchaniu wierszyków „Raz, dwa, trzy” i „List  do dzieci” weźmiemy udział  w opowieści ruchowej.

Nasi ulubieńcy

Rozmawiać będziemy na temat posiadanych w domu zwierzaków, oraz zwierząt, które chcielibyśmy mieć. Rozpoznawać będziemy odgłosy zwierząt z płyty CD. Po wysłuchaniu wierszyka J. Brzechwy „Psie smutki” rozmawiać będziemy nt. „Jak należy dbać o zwierzęta domowe”. W ramach akcji „Gwiazdka dla zwierząt bezdomnych” zbierać będziemy jedzenie oraz inne niezbędne im przedmioty. Nauczymy się piosenki „Puszek – Okruszek”. Z masy solnej ulepimy miseczki dla piesków i kotków.