Zamierzenia

POLSKA MOJA OJCZYZNA

Poznamy wiersz  Cz.Janczarskiego ,,Co to jest Polska?”. Oglądniemy mapę Polski i jej granice. Posłuchamy Hymnu Polski, wyjaśnimy  w jaki sposób należy zachować się podczas słuchania go. Zapoznamy się ze słowem Hymn. Kiedy się go słyszy, gdzie?. Jak należy się zachować podczas słuchania hymnu Polski. Oglądniemy ilustrację orła. Nazwiemy części ciała orła, kolor piór. Porównamy wygląd orła do innego znanego ptaka np. wróbla. Odpowiemy czym się różnią, a co mają takiego samego. Uczestniczyć będziemy w zabawie ruchowej ,,Orły do gniazd” z wykorzystaniem szarf. Oglądać będziemy godło Polski- nazwiemy kolory jakie są użyte na godle. Wyszukamy miejsc w przedszkolu, gdzie znajduje się godło Polski. Spacerując wokół przedszkola poszukamy miejsc z godłem Polski. Ułożymy z liter napis Polska-zabawa czytelnicza.  Weźmiemy udział w uroczystości przedszkolnej, śpiewanie hymnu w odpowiedniej postawie, uroczysta recytacja wiersza, śpiewanie piosenki ,,Jesteśmy Polką i Polakiem”

KRAKÓW MOJE MIASTO

Oglądniemy ilustracje przedstawiające Kraków (albumy, fotografie, pocztówki). Rozpoznamy i nazwiemy znane dzieciom budowle. Przypomnimy nazwę miasta w którym mieszkamy. -Posłuchamy legendy o ,,Smoku wawelskim” ilustrowanej obrazkami.Uczestniczyć będziemy w zabawie ruchowej ,,Raz, dwa, trzy smok patrzy”Ułożymy sylwetę smoka z puzzzli. Posłuchamy bajki ilustrowanej sylwetami ,,Bajka o niebieskim smoku”. Porozmawiamy na temat tolerancji, zwrócimy uwagę na problem: nie oceniamy drugiego po wyglądzie lecz jak się zachowuje. Spróbujemy odpowiedzieć jaki zachowanie świadczy o tym, że ktoś jest dobry. Poznamy legendę o kościele Mariackim oraz o Zaczarowanych gołębiach. Zaprosimy Panią przewodnik po Krakowie do nas do Sali, która opowie nam o Lajkoniku.

MOJE IMIĘ-WPROWADZENIE DZIECI W ŚWIAT PISMA WG- I. MAJCHRZAK

Akt inicjacji. Zabawa ,,Lista obecności”-dziecko ustawia się pod swoim imieniem codziennie, ,Imiona na krzesełkach”, Prezentacja alfabetu. Ściana pełna liter (małe pod dużymi, miękkie, dwuznaki). Nad wizytówkami powieszenie wszystkich liter alfabetu drukowane na długiej taśmie. Król i Królowa liter”. Nauczyciel demonstruje i omawia kolejno litery alfabetu, posługując si przykładami odpowiednich imion. Ułóż swoje imię. Każde dziecko dostaje kopertę z literami własnego imienia, aby je złożyć. Na kopercie jest napisane imię. Zabawa w kole ,,Krąży moje imię”

NASI MILUSIŃSCY

Rozwiążemy zagadki o zwierzętach.Poznamy wiersz H. Bechlerowej ,,Asy”. Porozmawiamy na temat treści wiersza. Połączymy w pary dzieci i Asów wg. Opisu wyglądu psa.Wykonamy labirynt którą drogą trafi Azor do budy? -Weźmiemy udział w zabawie mimicznej ,,Smutny piesek i wesoły piesek”, zabawa z elementem podawania ,,Utul i pociesz pieska”, Duży i ciężki piesek”, zabawa ruchowa ,,Pieski na spacer-pieski do domu”. -Poznamy wiersz R.M.Grońskiego ,,Bardzo zajęte psy”. Porozmawiamy o tym  o jakich psach jest mowa w wierszu? Jaką pracę wykonują, co robią by pomóc człowiekowi? Kiedy pies jest przyjacielem człowieka? Poznamy wiersz J.Brzechwy ,,Jak rozmawiać trzeba z psem?”. -Porozmawiamy na temat praw i potrzeb zwierząt. Ogłoszenie akcji pomocy dla zwierząt ze schroniska-rozmowa na temat losu zwierząt ze schroniska poparta ilustracjami, omówienie potrzeby ich dokarmiania, zachęcenie do czynnego udziału w akcji, oglądanie plakatu mówiącego o akcji.