Zamierzenia

DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA

Posłuchamy wiersza S.Karaszewskiego ,,Mieszkańcy ziemi”.Porozmawiamy na temat treści wiersza. Zwrócimy uwagę na wygląd zewnętrzny przedstawicieli czterech ras ludzkich (Afrykańczyk, Azjata, Eskimos, Polak). Weżniemy udział w zabawie zorganizowanej z okazji Dnia Dziecka. Dowiemy się, że pierwszego czerwca dzieci i dorośli z całego świata obchodzą święto ,,Dzień dziecka”. Dopasujemy imiona (Piotr, Lu, Anaruk, Kali) do sylwet dzieci: Chińczyk, Eskimos, Afrykańczyk, Polak.Zwrócimy uwagę na to, że imiona dzieci brzmią inaczej, ponieważ mówią one innym językiem. Zapoznamy się ze zwyczajami i tradycjami innych dzieci. Doskonalić będziemy orientację na kartce papieru w zabawie ,,Zmartwienie krasnala” Posłuchamy wiersza ,,Czarni przyjaciele” Romana Pisarskiego.Rozmawiać będziemy na temat wiersza, zwracajac uwagę na nazwy zawarte w wierszu: Nil, Kamerun, Etiopia. Przybliżymy sobie kulturę, sposób ubierania się i codzienne życie dzieci z dalekiej Afryki. Dowiemy się jaki tam panuje klimat, jaka rośnie roślinność oraz jakie żyją zwierzęta,.

 

O SOBIE SAMYM-POTRAFIĘ WIĘCEJ        

Posłuchamy piosenki ,,Podaj rękę koleżance” sł.A.Woy-Wojciechowska. Muz.M.Małecki. Rozmawiać będziemy na temat przyjaźni. Wypowiemy się na temat dobrego uczynku w stosunku do kolegów, członków rodziny, nieznajomych. Wykonamy drzewko dobroci i wieszać będziemy serduszka dzieci, które wykonały dobry uczynek. Oglądniemy historyjkę obrazkową ,,Co się zdarzyło w Pluszątkowie?”. Porozmawiamy na temat historyjki, określimy jakie uczucia im towarzyszyły?. -Posłuchamy wiersza E.Ostrowskiej ,,Tajemnicze słowa”. Porozmawiamy na tewmat wiersza, na temat w jakich sytuacjach stosujemy czarodziejskie słowa.

 

Kim będę jak dorosnę 

Po wysłuchaniu wierszyka D. Wawiłow pt. „Jak będę dorosła” obejrzymy swoje zdjęcia sprzed kilku lat i rozmawiać będziemy o zmianach, jakie w nas zaszły. Po wysłuchaniu wierszyka T. Kubiaka „Kim będę”, opowiemy o swoich planach na przyszłość i marzeniach dotyczących wykonywanego zawodu. W zabawie dydaktycznej dobierać będziemy rekwizyty do odpowiedniego zawodu. Po wysłuchaniu wierszyka J. Tuwima „Praca dla wszystkich”, za pomocą ruchu przedstawiać będziemy zagadki dotyczące różnych zawodów.

 

Lato wkoło 

Będziemy segregować ilustracje przedstawiające różne pory roku, zwrócimy uwagę na charakterystyczne cechy lata. Przygotujemy inscenizację wierszyka M. Terlikowskiej „Lato, lato co ty na to”. Podczas rozmowy na temat planów wakacyjnych, przypomnimy sobie zasady bezpiecznego zachowania podczas wakacji. Rozwiązywać będziemy zgadywanki słuchowe dotyczące odgłosów lata. Z wykorzystaniem akwareli namalujemy „Letnie pejzaże”. Nauczymy się na pamięć piosenki „Po łące biega lato”. Z okazji pożegnania koleżanek i kolegów, którzy po wakacjach rozpoczną naukę w szkole, nauczymy się piosenki „Pożegnamy przedszkole” i wręczymy mi prezenty – niespodzianki.