Zamierzenia

Skok w nowy rok

Rozmowa na temat dni tygodnia na podstawie wiersza „Tydzień” W. Chotomskiej – poznanie nazw dni tygodnia; uświadamianie dzieciom następstwa dni tygodnia. Rozmowa z dziećmi na temat nocy sylwestrowej w oparciu o obrazki i doświadczenia dzieci. Wprowadzenie stacji meteorologicznej na sali- obserwacja pogody ,stopnia wilgotności powietrza i temperatury. Wyjazd na warsztaty do muzeum Narodowego – zwiedzanie wystawy Zegary przez wieki- historia mierzenia czasu. Czytanie globalne nazw miesięcy.

 

Przygotowania do dnia babci i dziadziusia

Zabawy słownikowe, zachęcanie do swobodnych wypowiedzi na temat domu rodzinnego, Formułowanie zasad kulturalnego zachowania się wobec starszych ludzi. Zwrócenie uwagi na to, jaką rolę w życiu dzieci pełni babcia. Rozwijanie uczucia przywiązania do członków rodziny. „Życzenia dla babci” – nauka krótkiej rymowanki.„Jak ma na imię twój dziadek?” – zabawa dydaktyczna; układanie imion z liter. Przygotowanie  jasełek dla  Babci i Dziadka w naszym przedszkolu.  Czerpanie radości ze wspólnego spędzania czasu z najbliższymi. Składanie życzeń wręczanie przygotowanych upominków.

 

Zimo baw się z nami

Rozmawiamy na temat aktualnej pory roku. Wymieniamy charakterystyczne cechy zimy. Szukamy określeń  dotyczących śniegu oraz porównań w zabawie słownej „Jaki jest śnieg?”Tańczymy „ Zimowy taniec” z apaszkami do utworu „Zima” A. Vivaldi’ego z płyty „Cztery pory roku”. Robimy pracę plastyczną n/t zimy pokrywając powierzchnię kartonu gęstą farbą i żłobiąc obrazek przy pomocy patyczków. Rozwiązujemy zagadki. Wycinamy gwiazdki śniegowe z serwetek. Wykorzystujemy je do; -ćwiczeń oddechowych- zabawy matematycznej -zabawy dydaktycznej . Układamy obrazki z części. Bawimy się w pantomimę „Zimowe zabawy”. Słuchamy wiersza „Hej na sanki” Barbary Kossuth. Rozmowiamy na temat treści wiersza.

Bal karnawałowy

Słuchamy wiersza Marcina Brykczyńskiego pt. „Karnawał” -wyjaśniamy pojęcie karnawał. Rozmawiamy na temat obrazków „Za kogo przebrały się dzieci?”.Projektujemy stroje karnawałowe wspólnie z kolegami. Słuchamy opowiadania „Zabawa karnawałowa” Cz.Janczarskiego. Ozdabiamy karnawałowe maski według własnego pomysłu. Przygotowujemy salę na bal karnawałowy. Opowiadamy o swoich strojach karnawałowych i prezentujemy je. Bawimy się na balu karnawałowym. Bierzemy udział w tańcach , korowodach i konkursach. Śpiewamy piosenkę pt. „Przedszkolna samba” i ilustrujemy ją ruchem. Słuchamy krótkich fragmentów bajek i rozpoznajemy bohaterów. W zabawie dydaktycznej „Karnawałowe maski”– określamy cechy przedmiotów i klasyfikujemy wg nich;  przeliczamy elementy w zbiorze i określamy ich liczby za pomocą liczebnika ;porównujemy liczebności zbiorów; posługujemy się określeniami: mniej, więcej, tyle samo.