Zamierzenia

Polska moja Ojczyzna.

Poszerzenie wiadomości na temat swojego rodzinnego kraju. Poznanie symboli narodowych. Na podstawie legendy „O Lechu i białym orle”  M. Orłonia i J. Tyszkiewicza  poznanie jak powstało państwo Polskie. Wyjaśnienie, czym różni się legenda od baśni oraz kto to jest patriota?Oglądanie godła zmieniającego się na przestrzeni wieków. Nauka wszystkich zwrotek Mazurka Dąbrowskiego oraz pieśni patriotycznych. Globalne czytanie wyrazów: Polska, godło, flaga, hymn. Rozmowa na temat święta Odzyskania Niepodległości – 11 Listopada Przygotowanie uroczystości z okazji tego święta. Nauka kroków „Poloneza”. Wykonanie rozet w barwach narodowych.

Moje hobby i ulubione zajęcia

Rozmowa na temat wyobraźni, ( co to jest, co można z nią zrobić, do czego służy, czy można jej dotknąć, schować… itp. ) Udział w zabawach ruchowych pobudzających twórcze myślenie i kreatywne działanie. Zapoznanie z piosenką pt. „Nam jesień nie straszna” – rozmowa o zainteresowaniach, jakie dzieci mają. Stworzenie możliwości zaprezentowania swoich pasji i hobby. Wykonanie prac plastycznych techniką mokre w mokre: pt. „Szaruga jesienna” Gdzie mieszka muzyka? – zagadki słuchowe z wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Aktywne słuchanie muzyki – ilustrowanie muzyki zsynchronizowanymi ruchami. Pobudzenie wyobraźni podczas konstruowania budowli z odpadów wtórnych typu: pudełka, butelki, patyki, sznurki. Zapoznanie z kolejnymi literami alfabetu: E, U – kreślenie ich po śladzie w powiększonej liniaturze, odszukiwanie ich w tekście, kreatywne przekształcenia liter.. Ćwiczenia w porównywaniu liczebności zbiorów, rozumienie znaku równości. W zabawie matematyczne „Rytmy”- układanie i kontynuowanie ciągu figur i przetwarzanie go na obraz ruchu. Systematyczne doskonalenie sprawności grafomotorycznej: kreślenie szlaków i wzorów.

Nasi ulubieńcy

Po wysłuchaniu wiersza D. Wawiłow „Marzenie”, rozmowa o zwierzątkach, które mamy, lub chcielibyśmy mieć w domu. Nawiązanie do akcji „Pomóżmy kotkom i pieskom z Azylu” wierszem L. Krzemienieckiej „Kłopoty Burka z podwórka”. Rozpoznawanie głosów zwierząt z kasety magnetofonowej, a następnie naśladowanie ruchem ich zachowania. Nauka piosenki „Kundel bury”, oraz wyliczanki „Dziwny pies”. Z wykorzystaniem włóczek, futer, oraz innych materiałów stworzenie collage pt. „Nasze zwierzaki”.