Kadra

Dyrektor Przedszkola:
mgr Bożena Mąsior
mgr Anna Węglarz – pełniąca obowiązki Dyrektora
 
Nauczycielki:
mgr Maria Rosół
mgr Angelika Mazurczyk
mgr Dorota Bajer
mgr Anna Węglarz
mgr Danuta Domańska
mgr Iwona Sauczek
mgr Renata Gluzińska
mgr Malwina Janik
 
język angielski:
Alicja Kagulire

Zajęcia z rytmiki:
mgr Ewa Bartnicka

Gimnastyka korekcyjna:

mgr Małgorzata Sułkowska

Nauczyciel katecheta:
mgr Maria Rosół

Specjalista do spraw ekonomiczno- administracyjnych:
mgr inż. Małgorzata Sęk

Pomoce nauczyciela:
Danuta Romańska
Lila Krzeczkowska

Teresa Kasprzyk
Alfreda Steczko

Elżbieta Osuch

Szef kuchni: 
Władysława Rapacz

Pomoc w kuchni:
Beata Noga
Róża Małczyk

Woźny:
Dawid Baś