Kadra

Dyrektor Przedszkola:
mgr Anna Węglarz
 
Nauczycielki:
mgr Maria Rosół
mgr Angelika Mazurczyk
mgr Dorota Bajer
mgr Kinga Bogacz
mgr Danuta Domańska
mgr Iwona Sauczek
mgr Renata Gluzińska
 
 
język angielski:
mgr Aneta Staszczak

Zajęcia z rytmiki:
mgr Magdalena Rutkowska

Gimnastyka korekcyjna:

mgr Małgorzata Sułkowska

Nauczyciel katecheta:
mgr Maria Rosół

Specjalista do spraw ekonomiczno- administracyjnych:
mgr inż. Małgorzata Sęk

Pomoce nauczyciela:
Danuta Romańska
Lila Krzeczkowska

Teresa Kasprzyk
Alfreda Steczko

Elżbieta Osuch

Szef kuchni: 
Beata Noga

Pomoc w kuchni:
Róża Małczyk

Patrycja Małczyk

Starsza woźna:

Magdalena Kornicka

Woźny:
Dawid Baś